Å forstå deg er viktig

– å vinne din tillit er avgjørende