Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv

I den visjonen ligger det et ansvar for å bevare og utvikle verdier for våre kunder, men også for samfunnet for øvrig.
Vårt oppdrag går utover det å kun skape avkastning på kapitalen som er betrodd oss. Først når vi skaper verdier for våre kunder, ansatte og eiere på en måte som ikke forringer samfunnet vi lever i og mulighetene for fremtidige generasjoner har vi oppfylt vår visjon fullt ut.

Formues virksomhet setter avtrykk både gjennom den kapitalen vi forvalter for våre kunder og gjennom vår egen drift.
Ved å kombinere kunnskap og handlekraft skal vi gjøre det vi kan for å redusere de avtrykkene vi kan påvirke for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og Nordisk Ministerråds Visjon 2030.

Som medlem i Skift har vi stilt oss bak Grønnvaskingsplakaten. Vi forplikter oss dermed til å etterleve ti standarder for valgene vi tar i driften og måten vi kommuniserer dem på. De ti standardene skal hjelpe oss med å være samfunnsbyggere og ikke grønnvaskere.

icon Bærekraft i Formue

“Alt vi gjør skal være målbart, transparent og enkelt å forstå.”

Ledelsen har ordet f-arrow
Finanslunsj med Fåne og Staavi

Klimalederne: Kraften i den langsiktige familie-kapitalen

Hør nyeste episode av Finanslunsj med Jan Erik Fåne, Tom Staavi, Bjørn K. Haugland og vår administrerende direktør, Øystein Bø.

Bø forteller om hvordan langsiktighet, nye bedrifter og ny bærekraftig verdiskapning stadig blir viktigere når penger skal plasseres.

f-curve

Vår tilnærming med kapitalen vi investerer

Alle investeringer har innvirkning på omgivelsene. Det gjelder enten man investerer direkte i selskaper, via indeksfond eller velger aktiv forvaltning. Vårt løfte til våre kunder er å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning, en tilnærming som gir konkrete resultater innenfor bærekraft. Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering.

Når vi velger forvaltere for kundenes kapital er vi opptatt av at de har integrert bærekraft i sine investeringsbeslutninger. Vi følger løpende opp at de utvalgte forvalterne gjennomfører den strategien og skaper de resultatene som er forespeilet.

Våre mål og tiltak:

 • Redusere karbonavtrykket i kundenes porteføljer med minimum 50 prosent innen 2030 
 • Overvåke og løpende rapportere vår utvikling mot FNs bærekraftsmål.
 • Tilby lav karbon løsninger til kunder som ønsker det. 

Bærekraft i investeringsprosessen

1 formue

Univers

Aktive
forvaltere

Les mer
2 formue

Evaluering

En grundig prosess med økende fokus på ESG og bærekraft

Les mer
3 formue

Seleksjon

Valgene som skal gi oss de ledende forvalterne

Les mer
4 formue

Porteføljen

Produktiv og ansvarsfull forvaltning

Les mer
Ambisjonen for vårt selskap

Formue erkjenner at vår drift påvirker omgivelsene vi opererer i. Derfor har vi forpliktet oss til å bidra der vi kan for å oppfylle FNs bærekraftsmål samt satt oss et ambisiøst mål for å eliminere de avtrykk vi setter.

Våre mål og tiltak:

 • Netto null karbonavtrykk innen 2025 (GHG standard målt av Skift/PWC)
 • Årlig rapportering på forbedringene vi gjør innen FNs bærekraftsmål med særlig oppmerksomhet på:
  - mangfold
  - likestilling
  - innovasjon
  - utdanning
 • Medlemsskap i Skift
 • Fortsatt samarbeid med Partnership for Change

Vi skal redusere avtrykket fra driften av vårt selskap

I Formue er bærekraft en integrert del av vårt selskap og noe alle ansatte skal ha et eierskap til. Det tror vi er nøkkelen til å oppnå vår målsetning om at driften av vårt selskap gi null karbonavtrykk innen 2025.

Vi øker nå hastigheten på gjennomføringen av gode klimaløsninger i selskapet. I år utgir vi for første gang et klimaregnskap for vår bedrift. Der skal vi måle og følge opp både direkte og indirekte utslipp som vår drift genererer. Allerede er vårt hovedkontor er oppgradert til dagens standard for energieffektivitet, vi jobber aktivt med å redusere matsvinn og karbonutslipp fra kjøring og annen reisevirksomhet.

Slik rapporterer vi

Investeringsporteføljen

I Formue-appen kan du løpende kunne følge med på utviklingen av din porteføljes ESG-resultater og CO2-avtrykk.

forume

Hva du kan følge med på
i appen:

 • ESG-data fra MSCI for din portefølje
 • Din porteføljes ESG-score i forhold til sammenlignbare indekser
 • Din porteføljes påvirkning innenfor ulike ESG parametere
 • Din porteføljes klimaavtrykk.
formue formue formue

Vårt selskap

Vi utgir årlig et klimaregnskap for vår bedrift i samarbeid med PWC.

Formue

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.