Forfatter:

Lars-Henrik Røren

Artikler fra forfatteren

Historisk oljekollaps

Oljemarkedet har kollapset og det har ikke vært større ubalanse i markedet på over 20 år. Formuesforvaltnings porteføljer er marginalt påvirket av oljekollapsen.

2020-04-23
Kontakt oss