Kundenes nummer èn på Private Banking

Skrevet av Hege Høpfner

Kundene kårer Formue til beste selskap innenfor Private Banking i Norge for syvende året på rad, viser 2022-undersøkelsen fra Kantar Sifo Prospera.

Formue styrker sin posisjon som Norges ledende selskap innenfor Private Banking. I undersøkelsen for 2022 foretatt av Kantar Sifo Prospera, gir kunder av det enkelte Private Banking-selskapet tilbakemelding på hvor tilfredse de er med kundeforholdet. Formue gårtil topps i tolv av tretten kategorier, og oppnår høyeste score noensinne.

 

 

– Takknemlig og stolt

– Tusen takk til kundene for denne tillitserklæringen. Vi er svært stolte og takknemlige over at vi går til topps nok en gang. Spesielt hyggelig er det at vi får så gode tilbakemeldinger på personlig service og personlig kontakt. Det forteller at kundene verdsetter den nære og personlige kontakten de har med våre rådgivere og eksperter i kombinasjon med brukervennlige digitale løsninger, sier administrerende direktør Øystein Bø i Formue.

Mens bransjesnittet faller fra 2021 til 2022, viser Formue solid fremgang.

Trygghet i urolige tider

En viktig tilbakemelding er kundenes vurdering av Formues investeringskompetanse og jobben som gjøres av våre kapitalforvaltere. Til tross for vendepunktet i økonomien i 2022, oppnår vi høyere score i denne kategorien i årets undersøkelse. Bø påpeker at grunnarbeidet med å forberede seg til urolige tider legges god tid i forveien.

– Det handler om å gjennomføre en prosess som fører frem til en godt forankret formuesplan. En god plan har tatt høyde for å ha tilgang på tilfredsstillende likviditet, en strategi for forvaltning av formuen som står i forhold til risikobærende evne og vilje, og ikke minst rom for gjennomføring av de mål den enkelte har satt i planen, sier Bø.

–  Tilbakemeldingene er et tydelig tegn på at kundene opplever at vi bidrar til å bevare og utvikle formuene på en god måte. Vi har sammen med kundene etablert en godt forankret formuesplan, og bygget robuste porteføljer. Vi hjelper kundene med å holde seg til planen vi har lagt sammen med dem. Det bidrar til å skape trygghet og forutsigbarhet.

Vår investeringsavdeling har høy kompetanse på forvalterutvelgelse og porteføljebygging, og kundene oppnår solid risikojustert avkastning.  Takket være jevn strøm av nye kunder og god årlig avkastning har kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning nå passert 128 milliarder kroner.

Dele innsikt

Formue er opptatt av å dele innsikt om finansmarkedene og realøkonomien med kundene.  Nettopp nyheter og markedsinformasjon er ett av områdene der Formue går mest frem i årets undersøkelse.

– Vi har ikke alle svarene, men legger vekt på å gi innsikt, dele resonnement og forklare sammenhenger. Derfor har vi jevnlige nyhetsbrev, webinar, arrangementer, podcaster og blogginnlegg. Vi er glade for at kundene setter pris på den løpende informasjonen, og vi vil fortsette å videreutvikle de ulike kanalene for informasjon, sier Bø.

Jobber videre med forbedringer

– Vi har et mål om å hele tiden forbedre oss på alt vi gjør, og vi lytter til kundene og deres tilbakemeldinger. Vi skal jobbe hardt for å ta vare på tilliten fra kundene og vi skal stadig utvikle oss for å gi den beste kundeopplevelsen, sier Bø.

Hva skiller Formue fra en ren Private Banking-aktør?

·       Verdiskapning utover avkastning

Wealth manager, asset manager, private banker, kapitalforvalter, formuesforvalter eller Financial Life Manager? Det er ikke lett å navigere i finansmarkedet. Vår oppgave som Financial Life Manager er å skape verdier for kundene utover avkastningen på kapitalen vi forvalter. Det gjør vi gjennom vår helhetlige rådgivning rundt det å ha en formue. Vi sørger for at kundene har trygghet for at de kan leve det livet de ønsker, at de får en investeringsportefølje som bevarer og utvikler formuen, og at de frigjør tid som de kan bruke på det de ønsker. På den måten oppfyller vi vår visjon som er at kundene skal oppleve et rikere liv.

·       En stor meny av tjenester 

Å håndtere en stor formue er en krevende jobb med mange fallgruver, men også muligheter. Våre rådgivere hjelper kunden med å sette et mål for investeringsreisen, hvordan formuen skal føres videre til neste generasjon samt hvilke prioriteringer og forbedringsområder som finnes innenfor skatt, jus, pensjon, forsikring og regnskapsførsel. Basert på kundens behov kobler rådgiveren på våre dyktige pensjonsrådgivere, advokater eller regnskapsførere. Vi har også bærekraftrådgivere, kunstrådgivere og et eget Family Office som har spesialisert seg på å bistå familier med større formuer (Ultra High Net Worth).

·       Formue er en uavhengig kapitalforvalter og rådgiver

Vi har ingen egne fond eller produkter og har derfor ingen egeninteresse i å tilby deg ett fond fremfor et annet. Som et uavhengig selskap kan Formue velge de beste forvaltere i verden. Våre resultater viser at dette gir god verdi for deg som kunde. En portefølje kan typisk inneholde mer enn 100 ulike fond innenfor obligasjoner, aksjer, private equity, private credit, eiendom og hedge. Vi tar kun betalt fra deg for arbeidet som utføres, og har ikke andre interesser som kan påvirke hensynet til ditt beste.

Les mer om hva vår uavhengighet betyr for deg som kunde

·       Bærekraft i forvaltningen, men også i rådgivningen

Finansbransjen har en sentral rolle i å bidra til en bærekraftig omstilling med lavere utslipp. Derfor er det ekstra gledelig for Formue at vi kåres til beste selskapet innenfor bærekraftige investeringer i Private Banking-undersøkelsen fra Prospera. Vårt løfte til kundene er å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning, en tilnærming som gir konkrete resultater innenfor bærekraft. Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering, såkalt transisjon.

Vårt Nordiske senter for Bærekraft og eierskap yter rådgivning rundt bærekraft til familier, deres investeringsporteføljer og til deres operative virksomheter. Bærekraftrådgiverne bistår kunder med oppstart av bærekraftarbeidet i egen bedrift. Det kan være oversikt over krav til bærekraftrapportering (taksonomi), veiledning mot lavere utslipp og hvordan bruke bærekraft som en konkurransefordel.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale. 

 

Del artikkel

Hege Høpfner Content Producer i Formue

Hege produserer artikler og videoer til Formues nettsider og sosiale medier, og er en erfaren innholdsprodusent.

Nyhetsbrev