Brexit. Det britiske folk har sagt nei til EU

Brexit

Ved store markedsbevegelser anbefaler Formuesforvaltning alltid å holde seg til avtalt strategi («binde seg til masten»). Det betyr å rebalansere tilbake til forhåndsavtalte porteføljevekter i tråd med denne strategien.

Vi er bevisst på at hendelser erfaringsvis fører til større utslag i sentimentet (dvs. folks persepsjon og oppfatning av virkeligheten) enn i økonomien og samfunnet for øvrig. Verden vil overleve en britisk folkeavstemning. Det vil også våre kunders investeringsporteføljer fordi de praktiserer Formuesforvaltnings syv trinn mot vellykket formuesforvaltning, deriblant våre prinsipper om konstruksjon av robuste porteføljer med god risikospredning.

Les om våre syv verdiskapende elementer her.