Kunst og kunstrådgivning

Kunst som ny aktivaklasse

De siste tolv årene har samtidskunsten gitt en høyere avkastning enn aksjemarkedet. Mange stiller seg spørsmålet om hvordan man kan orientere seg i dette markedet og hvordan man bør gå frem for å gjøre gode investeringer innen området.

Formuesforvaltning har hatt en egen kunstrådgiver siden 2001. Etterspørselen etter kunstrådgivning har aldri vært større. Og mange av oppdragene og forespørslene er knyttet til norsk samtidskunst, bekrefter Geir D. Hauge, kunstrådgiver i Formuesforvaltning.

– Hva er samtidskunst?

– Samtidskunst er en fellesbetegnelse på mye av den kunsten som vokste frem etter den annen verdenskrig, hvor den abstrakte kunsten ble fremtredende. Hvis vi ser på de norske samtidskunstnerne, så er det fornuftig å se disse i lys av tre generasjoner; de eldre, dvs. de som slo gjennom etter annen verdenskrig. I denne gruppen finner du flere anerkjente kunstnere som Jens Johannessen, Inger Sitter, Frans Widerberg og Gunvor Advocat, for å nevne noen. Så har du en mellomgenerasjon, det er de som nå er mellom 40 og 60 år. Her finner du for eksempel Ørnulf Opdahl og Håkon Gullvåg. Så har du den unge generasjonen samtidskunstnere, det er de som er rundt 40 år, eller yngre enn 40. I denne gruppen finner vi blant andre Fredrik Raddum, Kristoffer Myskja og Sverre Bjertnes, sier Geir D. Hauge.

– Hva tror du er årsaken til at samtidskunsten de senere årene har hatt en så sterk verdiutvikling?

– Mye av samtidskunsten er aktuell, den berører oss, den provoserer oss, og den er til stede gjennom kunstnerne, gjennom museer, gallerier og gjennom media. Historisk har også samtidskunsten  vært lavt priset. Samtidig ser vi at interessen for samtidskunst øker, også fra helt nye miljøer. Dette kombinert med økt velstand, er med på å bidra til økt interesse og økt etterspørsel.

– Er det noen norske samtidskunstnere som har opparbeidet seg en internasjonal posisjon?

– Bjarne Melgaard har utvilsomt utviklet seg til å bli en markant kunstner, og hans posisjon på den internasjonale kunstarenaen har forsterket seg gjennom de siste 20 årene.

– Hva kjennetegner de samtidskunstnerne som i disse dager har utstilling i Formuesforvaltnings lokaler i Oslo?

– Det som kjennetegner alle disse kunstnerne er at de jobber internasjonalt og er kunstnere med tydelige internasjonale karrierer. De fem samtidskunstnerne som har utstilling hos oss nå, er Kristoffer Myskja, Kenneth Blom, Fredrik Raddum, Sverre Bjertnes og Bjarne Melgaard.

– Har kunst blitt den nye aktivaklassen?

– Det tror jeg vi kan si. Kunst har blitt et stort og omfattende marked. I tillegg er det et relativt likvid marked. Det er også blitt et internasjonalt marked med en sterk verdistigning gjennom flere tiår. Så for mange kan dette være en aktuell aktivaklasse.

– Hva er viktig å se etter når man ønsker å investere i kunst?

– Jeg tror det er viktig å lete etter kunst man kan ha glede av, noe som berører, skaper undring eller som provoserer. God kunst forholder man seg til, man er ikke likegyldig til god kunst. I tillegg er det viktig å finne kunstnere som har de egenskapene som skal til for at deres kunst kan bli en god investering.

– Og hva er disse egenskapene?

– I Formuesforvaltning har vi definert et univers av kunstnere som vi tror på. Dette er kunstnere i alle epoker av norsk kunst, fra tidlig 1800-tall og frem til i dag. Det som er felles for disse er at de har lett gjenkjennelige uttrykk, de har en stor produksjon, de provoserer eller berører samtiden – ofte fordi de skapte noe nytt. De er også beskrevet i kunsthistorien og de er representert i museer og på kjente kunstsamlinger.

– Hvordan kan Formuesforvaltning bistå sine kunstinteresserte kunder med å investere innen dette området?

– Våre kunder har veldig ulikt ståsted. Noen ønsker hjelp til utsmykning av kontorer, andre ønsker bistand til utsmykning i sine hjem. Det kan handle om kjøp av enkeltbilder eller det kan være samlere som ønsker å supplere sin samling med konkrete verk. Vi forsøker å møte kundens behov, samt være tilstede der våre kunder er. For oss er det viktig at kunder selv er aktive i prosessen, og sammen med oss finner vi frem til hvilke kunstnere han eller hun kan være interessert i. Alle kunstinvesteringer i Formuesforvaltning er kvalitetssikret av en kunstkomite som, i tillegg til personer fra Formuesforvaltning, består av kompetente personer fra norsk kunstliv.

Fem råd til kunstkjøperen:

  1. Bruk til til å orientere deg, i museer, gallerier, auksjonshus og på nettet.
  2. Orienter deg og snakk med en kunstrådgiver eller andre som kjenner bransjen.
  3. Kjøp det du liker – eller som betyr noe for deg.
  4. Vær langsiktig. Ha en tidshorisont på 10 år eller lenger
  5. Sjekk at kunsten er omsettelig i et annenhåndsmarked

Er du interessert i å lese mer anbefaler vi denne artikkelen som tar for seg utviklingen i kunstmarkedet i 2015.