Diskresjonær forvaltning – en alternativ betjeningsform

Skrevet av Formue

Nå gir Formuesforvaltning kundene sine et alternativ de ikke hadde før. Med innføringen av en ny form for diskresjonær forvaltning har vi et komplett tilbud av betjeningsformer som tilpasses kundens situasjon.

Siden Formuesforvaltning startet opp i 2000, har vi betjent kundene våre i hovedsak gjennom den betjeningsformen vi kaller investeringsrådgivning. Slik rådgivning er et samspill mellom kunde og rådgiver hvor kunden alltid har det siste ordet i investeringsbeslutningen. Når vi yter investeringsrådgivning, har kunden hånden på rattet og velger gjerne å diskutere seg frem til endringer i porteføljen. Eksempler på slike porteføljeendringer kan være rebalansering tilbake til strategiske porteføljevekter, å vekte seg opp eller ned i aksjer som følge av endringer i markedssynet eller å delta i nye årgangsløsninger for private equity og eiendom.

Kunder er naturligvis ikke like og det ønsker vi å ta hensyn til. For noen er det viktig å ha hånden på rattet, mens det for andre er ønskelig å overlate løpende investeringsbeslutninger helt og holdent til Formuesforvaltning. Kunders ønske om deltakelse og jevnlige porteføljediskusjoner er forskjellig. Diskresjonær forvaltning passer best for kunder som gjerne overlater alle de løpende investeringsbeslutningene til Formuesforvaltning.

Innholdsmessig er det ingen forskjell mellom investeringsrådgivning og diskresjonær forvaltning:

  • Det er de samme anbefalte investeringsløsningene som inngår uavhengig av betjeningsform.
  • Vi har tidligere beskrevet Formuesforvaltnings potensielle bidrag til kundeavkastningen gjennom sju trinn. De sju trinnene er veien til en helhet som inngår i både investeringsrådgivningen vår og i den diskresjonære forvaltningen.
  • Det er samme tankesett og konsept som ligger bak både investeringsrådgivning og diskresjonær forvaltning. Forventet avkastning og risiko er den samme i begge betjeningsformer.

Klikk her for å laste ned vår brosjyre «Om å bevare og utvikle verdier».

Vi har brukt Bergensbanen som bilde på investeringsrådgivning og diskresjonær forvaltning. Ifølge Google bruker toget seks timer og 55 minutter på strekningen Bergen-Oslo, mens bilføreren bruker seks timer og 52 minutter; helt identisk reisetid, med andre ord. Men det å ha hånden på rattet og velge bil fortoner seg som en annerledes reise enn om man tar toget og følger et spor som andre har lagt for en. Hva er best av bil eller tog på strekningen Bergen-Oslo? Det finnes det ikke et fasitsvar på, for det er dine preferanser som avgjør valget.

Formuesforvaltning er Norges største formuesforvalter. Kundene gjenspeiler mangfold og det finnes ikke én løsning som passer alle. Derfor innfører vi det nye alternativet som vi kaller diskresjonær forvaltning. Innsikten i kundemassens investeringsbeslutninger forteller oss også mer, nemlig at de kundene som har fulgt Formuesforvaltnings råd tettest, over tid har oppnådd en høyere avkastning enn kunder som har mindre innslag av Formuesforvaltnings råd og løsninger. En åpenbar fordel med diskresjonær forvaltning er at forvaltningen garantert følger våre råd og prinsipper. Det gir en sikkerhet for at alle de sju nevnte potensielle bidragene til kundeavkastningen høstes. Diskresjonær forvaltning er en systematisk og effektiv måte å forvalte på som minimerer friksjon og risikoen for uønskede avvik.

Fra 2000 til i dag har vi tilbudt formuende kunder investeringsrådgivning. Nå innfører vi et alternativ. Vi tar ikke bort noe av det gamle, men innfører et alternativ. Dette alternativet er ment å sikre kunden at han eller hun får delta i vårt gjennomprøvde konsept på en måte som ikke krever at man har hånden på rattet.

For mer informasjon, ta kontakt med din forvalter eller klikk her.

Del artikkel

Nyhetsbrev