Egen pensjonskonto? Ta et aktivt valg

Personlig økonomi / Alexandra Plahte
2021-01-10

Har du opparbeidet innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere har du det som kalles pensjonskapitalbevis. En utfordring med pensjonskapitalbevisene er at de belastes med unødig høye kostnader. Mye som burde gått til pensjon, har i stedet gått til administrasjon.

Særlig de med små pensjonskapitalbevis har opplevd at pensjonen rett og slett reduseres/spises opp av høye administrasjonsgebyrer. Mange har betalt altfor mye fordi de ikke har slått sammen sine pensjonskapitalbevis og/eller flyttet disse til en leverandør uten unødig høye administrasjonskostnader.

Økt valgfrihet

Er du en av de 1,5 millionene i privat sektor som er omfattet av en innskuddsordning på jobben? Da omfattes du av de nye reglene om Egen pensjonskonto. Med Egen pensjonskonto økes valgfriheten og antall pensjonskapitalbevis antas å bli kraftig redusert. Med færre pensjonskapitalbevis vil mer gå til pensjon, mindre til administrasjon. Kort fortalt innebærer Egen pensjonskonto at dine pensjonskapitalbevis automatisk overføres til pensjonsleverandøren hos din nåværende arbeidsgiver, med mindre du velger å reserve deg mot dette. Sistnevnte er det som kalles negativ aksept/passivt samtykke. Velger du å forholde deg passivt, har du med andre ord faktisk tatt et valg. Da har du valgt pensjonsleverandøren hos din nåværende arbeidsgiver, med de kostnader og begrensningene som måtte ligger der når det gjelder hos hvem og hvordan midlene dine plasseres.

Ikke vær passiv, sjekk både etablerte og nye aktører

At innskuddspensjonskapitalen din samles hos leverandøren til din nåværende arbeidsgiver trenger ikke være et dårlig valg, men det vet du faktisk ikke før du har sjekket alternativene. Med mange nye aktører på banen, inklusiv fagforeningene, er det all grunn til å tro at stordriftsfordeler og økt konkurranse vil bidra til at det blir mer pensjon for pengene. Gitt alt annet likt, sier det seg selv at lavere kostnader medfører høyere pensjon.

Når de nye reglene nå trer i kraft, er det med andre ord viktig å ta stilling til hvorvidt valget som automatisk tas for deg er det riktige, eller om det finnes andre bedre alternativer. Sjekk alternativene slik at du tar et informert og bevisst valg. Du bør ikke blindt akseptert valget som i utgangspunktet tas som følge av overføring av midlene til nåværende arbeidsgiver. Det å ikke velge er selvsagt også et valg, men anbefales ikke. Husk også å ha et bevisst forhold til hvordan midlene plasseres.

 

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.