Africa

Fra Diambars til fotballeventyr

De profesjonelle fotballspillerne Jimmy Boco, Bernard Lama, Patric Vieira og forretningsmannen Saer Seck kjente ikke til begrepet sosialt entreprenørskap. Men de kjente svært godt til fattigdommen i landene de selv kom fra.

De hadde en drøm: Å gi tilbake til sine hjemland det som fotballen hadde gitt dem av muligheter i livet.

Det er mye penger i internasjonal fotball – tenk om disse pengene kunne tilflyte de fattigste i Afrika, på en varig og bærekraftig måte. Og tenk om barnas entusiasme for sportslig lek kunne føre til en mestringsglede som kunne smitte over til en mestring av livet.

Dette var drømmen til de fire entreprenørene som i oktober 2000 etablerte stiftelsen Diambars. Navnet betyr den som kjemper og vinner. Senegal ble valgt ut som første stopp. I mai 2003 ble grunnstenen lagt, den første skoleklassen startet høsten etter i midlertidige lokaler. To år senere kunne elevene flytte inn i sine egne lokaler.

Diambars institutt i sengal

Sten på sten har entreprenørene bygget et institutt for akademisk og sportslig læring, der etikk, kvalitet og profesjonalitet har vært ledesnorer i arbeidet. Den første skoleklassen med 20 elever tok sin franske baccaleauriat i 2008. De akademiske resultater lå langt over landsgjennomsnittet i Senegal. En elev gikk videre til universitetsutdannelse i Paris, tre elever gikk inn i profesjonell fotball og de øvrige fikk hjelp til videreutdanning og arbeid lokalt i Senegal.

Diambars satellitter

Den inntekten som normalt går til fotballagenter kanaliseres til stiftelsen Diambars. Dersom to spillere fra hver skoleklasse som uteksamineres blir profesjonelle fotballspillere, får stiftelsen tilstrekkelig inntekt til å finansiere hele neste skoleår, inklusive kost og losji for skolens totalt 100 elever, samt lønn til 80 ansatte. Når disse fotballspillerne så utvikler seg videre, og overgangssummer betales, går igjen agentinntekten til stiftelsen. Inntektsstrømmen gjør det mulig for de fire stjernene å gå videre i sin visjon: å bygge satellitter i hele Senegal, slik at tilbudet blir tilgjengelig for barn og ungdom i hele landet.

landet. I Senegal etableres nå satellitter, der barn og ungdom kan komme for å få skoleundervisning og sportslig trening eller drive med ulike kulturelle aktiviteter. Alt med den hensikt å gi dem mulighet for å utvikle mestring. Barn som ikke går på skole får tilbud hele dagen, mens de som har et skoletilbud andre steder kan få hjelp med lekser eller fysisk trening. Talenter blir oppdaget og får tilbud om å komme til Saly, der Diambars Instituttet ligger. Men for hver time med trening skal de forplikte seg til like mye skoletid. Normalt er fordelingen 70 prosent skoletid og 30 prosent treningstid.

Satellittene tilbyr også mentorprogrammer for unge entreprenører. Hver dag får 200 barn og unge tilbud i hver enkelt av disse satellittene. Fokus er på å redusere analfabetisme, styrke læring for svake elever, spre Diambars verdier som er utdannelse, respekt, toleranse og integritet. I tillegg øke kunnskap om helse og hygiene, øke datakompetanse samt å skape sosial inkludering.

Fotballinteresserte nordmenn kan ikke unngå å ha lagt merke til Kara Mbodji, en av tre Diambars-spillere som nå spiller på Tromsø. 20-åringen Kara ble årets spiller i Tromsø, og både Manchester Uniteds Sir Alex Ferguson og Arsenals Arsene Wenger har lagt sine øyne på Diambars-studenten.

Tromsø IL har signert avtale med tre Diambars-spillere. Tre andre har signert avtaler i Lille i Frankrike. Til sammen seks spillere er blitt profesjonelle fotballspillere og har dermed finansiert driften av de siste tre års skole for 100 i alt elever.

Drømmen – og planen – er å dekke store deler av det afrikanske kontinent med Diambars Institutter og satellitter innen 2015.

I januar i 2010 ble Diambars i Sør Afrika etablert. Første skoleklasse startet med 20 elever, og planen er å gjennomgå samme utvikling som i Senegal, slik at også dette instituttet er selvbærende og inntektsgivende etter 5 år, slik at satellitter kan etableres utover i Sør Afrika.

Klassen har gjort det svært bra både faglig og sportslig allerede. Utvelgelsen av ungdom fra de fattige områdene i Sør Afrika er i gang for neste skoleår, som starter i januar. En av hovedsponsorene for Instituttet i Sør Afrika er Ivar S. Løges stiftelse.

Diambars er et godt eksempel på sosialt entreprenørskap, der en ustoppelig drivkraft kombinert med profesjonalitet og etisk bevissthet kan skape varige og bærekraftige resultater. Forretningsmodellen er unik, og FN ser med stor interesse på denne formen for utvikling.

For å komme i gang kreves en betydelig investering. Men etter fem år er hvert institutt og skole selvbærende, og vil over tid generere betydelige inntekter som brukes til å hjelpe barn og unge ut av fattigdom, og gjøre dem til gode eksempler og læremestre for sine omgivelser. I Senegal er det eget program for jenter, og det arbeides aktivt med å etablere et tilbud til jentene også i Sør Afrika.

Kara

Tyveåringen Kara har gått på instituttet. Han er kåret til årets spiller i Tromsø IL.

Vil du vite mer? Vi anbefaler denne artikkelen om samfunnets utvikling.