george soros

George Soros og Open Societies Foundations

«Når virkeligheten er ubehagelig, utgjør illusjonen et attraktivt alternativ», skriver filantropen og milliardæren George Soros. Mange velger – kanskje ubevisst – å ikke erkjenne de faktiske forhold, eller de trusler man står overfor. Det føles enklere på kort sikt, og dessuten, når man erkjenner hva som er i ferd med å skje, må man nødvendigvis handle deretter. Det kan være krevende.

Sitatet fra George Soros er som følgende på engelsk: «When reality is unpleasant, illusions offer an attrac – tive escape route». Få mennesker i vår tid har valgt å møte virkeligheten, slik han forstår den, og ta aktiv affære for å gjøre noe med det – uansett hvor umulig det kan synes, i et så stort omfang som ham. George Soros har gjort det til sin livsoppgave.

Soros sier selv at opplevelsene han hadde som ung gutt, da Tyskland okkuperte hans hjemland, Ungarn, var det som formet hans vilje til å se realitetene, og gjøre noe med dem – uansett. For en ung jøde i et tyskokkupert land, var Holocaust en åpenbar trussel – i hvert fall sett i ettertid. Soros gir sin far æren, ikke bare for at han overlevde, men også for at han lærte seg viktigheten av å stå opp mot tilsynelatende uoverkommelige trusler, og å ta ansvar på vegne av sine medmennesker. Med første verdenskrig friskt i minne, forsto hans far at det som ventet dem var katastrofalt. Ved å produsere falske identitetspapirer, klarte han å redde sin egen familie og en rekke andre ungarske jøder fra å bli utryddet i gasskamrene. De som hadde råd, betalte – til dels i dyre dommer – og de som ikke kunne betale, fikk hjelpen gratis. Soros sier selv at «this was his finest hour».

Denne opplevelsen satte dype spor; en katastrofe av ubegripelige dimensjoner ble forutsett og møtt med aktiv og vellykket handling – i hvert fall for de man kunne nå frem til. 17 år gammel flyktet Soros fra kommunistregimet i Ungarn, og han tok etter hvert sin utdannelse ved London School of Economics.

Sin enorme formue bygget han opp som hedgefondforvalter, gjennom sitt eget selskap, Soros Fund Management LLC. Han forvalter ikke lenger andres midler, og dedikerer mesteparten av sin tid i dag til filantropi. Likevel er han, til tross for sin høye alder, fortsatt en aktiv observatør og aktør i den internasjonale finansverden. Hans intellekt og evne til å se de store linjer gjør at han fortsatt har en særdeles heldig hånd med sine investeringer.

Demokratiske idealer og menneskerettigheter

Opplevelsene under nazistenes regime, og senere Sovjets kommunisme, ble også avgjørende for Soros´ omfattende arbeid for demokratiske idealer og menneskerettigheter. Nå, 70 år senere, har George Soros bidratt med nær 70 milliarder kroner til arbeidet for en bedre verden. Like viktig er hans omfattende personlige engasjement i de sakene han brenner for. Og de er mange.

Langsiktig og handlekraftig

Gjennom sitt nettverk av veldedige stiftelser: Open Societies Foundations – OSF, er Soros aktiv i over 70 land. Kritisk tenkning og dissidentvirksomhet er viktige mål for stiftelsenes arbeid. Bekjempelse av AIDS, og andre sykdommer, som tuberkulose og malaria, er områder som får stor oppmerksomhet. Et viktig kjennetegn ved OSFs arbeid er også langsiktigheten. Mens mange offentlige bistandsregimer endres ved nye politiske ledere, er OSF svært langsiktige i sitt arbeid. Langsiktigheten gjelder målet, men ikke metodene. Det er en klar strategi for Soros at stiftelsenes arbeid skal være helt i forkant hva gjelder teknologi og metode. Som entreprenør står han for kreativitet, fleksibilitet og evne til å handle raskt.

Dette kjennetegner også arbeidet til stiftelsene. Jeg har personlig hatt gleden av å være med ham når han oppdager urett eller uheldige situasjoner. Han går rett på sak – til roten av problemet – og tar affære. Om det så innebærer å be om et møte med byens eller landets øverste ledelse klokken åtte neste morgen, eller fly halve jorden rundt øyeblikkelig, så gjør han det som behøves. Evnen til å handle raskt er en styrke som dyrkes i OSF. Om det er i et diktatur eller demokrati spiller ingen rolle. Han får sagt det han vil, og ofte får han til de endringer han mener er viktige. Han har midlene og gjennomslagskraften som skal til, og dette, sier han selv, forplikter ham til å handle.

OSF 2013: langsiktig og handlekraftig

Open Society Foundations

Open Society Foundations ble etablert i USA i 1979. Stipender til fargede studenter i Sør-Afrika og bistand til øst-europeiske studenter for å studere i vesten var de første prosjektene. Fremdeles er det mange ungdommer som får sin utdannelse gjennom OSF. I Myanmar, som i mange år har hatt et svært mangelfullt utdannelsessystem, har OSF i årevis sørget for utenlandsk utdannelse til talentfull ungdom. I 1984 ble OSF etablert i Ungarn, og da muren falt for 25 år siden, fikk Polen og Russland sine egne Open Societies stiftelser. Kommunismens sammenbrudd ble umiddelbart møtt med en rekke nye OSF-stiftelser,og dette arbeidet førte til raskere oppbygging av demokratiske styringsformer, og åpnere samfunn i det tidligere Sovjetunionen.

Sentral Europeisk Universitet ble etablert i Budapest i 1991 for å utdanne politiske og økonomiske ledere med forståelse for åpne, demokratiske samfunn. Krigen i det tidligere Jugoslavia på nitti-tallet ble møtt med betydelig humanitær bistand.

christopher-stone

Norge: Christopher Stone på plass under Formuesdagen i regi av Formuesforvaltning. Stone er president i OSF.

Opererer i hele verden

Den opprinnelige planen ved etableringen av Open Societies Foundations var å bistå tidligere Sovjetstater i sin overgang fra kommunisme til et åpnere samfunn. Siden slutten av forrige århundre har OSF også etablert egne programmer i USA.

I dag er OSF representert over hele verden, og målet er å bidra til å bygge levende og tolerante samfunn, med ansvarlige myndigheter som er åpne for at alle innbyggere deltar. Minoriteters rettigheter, respekt for lov og rett, samt politisk og sivil frihet er viktige parametere. Verdighet står sentralt i OSFs arbeid, og et folkeslag som har en sentral plass i Soros hjerte, er Roma-folket.

Med sine barndomsminner fra nazistenes herjinger, er han svært opptatt av utviklingen i Sør-Europa, der ny-nazistene får økende oppslutning. Den senere tids utvikling med et stadig mer aggressivt Russland får også hans sterke respons. Han er alvorlig bekymret for Europa, og mener at europeiske ledere ikke har innsett alvoret i faren fra øst.

Les flere artikler i samme kategori her.