Hilde Midthjell

Gründer med sterk gjennomføringsevne

Hilde Midthjell (54) er en av Norges mest markante gründere. Gründeren av kosmetikkfirmaet Dermanor/Dermagruppen skapte verdier for rundt 500 millioner kroner. Hun er for lengst i gang med et nytt eventyr. Hun deler gjerne sine erfaringer og gründertanker med Formues lesere.

I 1987 startet Asker-kvinnen kosmetikkfirmaet Dermanor, og utviklet deretter flere selskaper i et skandinavisk konsern kalt Dermagruppen, som hun i perioden fra 2007 til 2009 solgte for rundt en halv milliard kroner. Nå er det ullprodukter og Dale of Norway som gjelder.

Midthjell eier Dale of Norway 100 prosent og er CEO samt styreleder i selskapet. Hun satser på å ivareta selskapets grunnverdier med norsk produksjon og norsk design, men har også bidratt til en vesentlig fornyelse av kolleksjonen med kvalitetsplagg mot sport og mote. Hun er også eier av HiMi Invest & HiMi Properties. Midthjell ser fremover, men kan også se tilbake på store suksesser innen norsk næringsliv

Hun lyktes med det aller meste når det gjaldt Dermanor. Slik forklarer hun hvorfor hun lyktes:

– Det er ikke en enkelt ting, men mange ting som ligger bak. For det første må du ha et godt produkt. Da jeg startet opp, leste jeg medisin, og det hjalp meg til å plukke ut gode produkter. Jeg valgte å satse på hudpleiesalonger og SPA, områder hvor det ikke var mange profesjonelle aktører på den tiden. Jeg brukte mye tid på faglig oppfølging og utvikling av bransjen – og med å skape gode rutiner i selskapet. Jeg har alltid vært opptatt av gode strukturer – ja, at det er system på sakene. Det skal være kvalitet i alle ledd, sier Hilde Midthjell med et smil.

– Jeg tror et en god gründer må være god på mange områder. Ellers så må du ha en partner som er god på det du selv ikke er god på. Man må levere på mange områder, sier gründeren.

Og Hilde Midthjell har tatt et utall beslutninger på vei til suksessen.

– Man må ta mange valg og beslutninger. Jeg hadde nok en annerledes strategi, og satset på faghandel. Jeg satset på en nisje – og ikke på parfymeri. Det er bedre å bli ener i en bransje, i stedet for å bli en av mange. Jeg gikk litt mot strømmen, sier hun.

– Noe du angrer i forhold til Dermanor?

– Jeg er en type som ikke gidder å angre. Gjort er gjort. Man lærer av feil. Jeg gjorde jo bommerter, men ikke så store. Jeg kunne gjøre noe med det – samt forbedre. Jeg har ikke tid til å tenke på bommerter. Man må gå videre, sier hun.

– Men hva kjennetegner deg som gründer?

– Jeg liker ikke at man setter gründere i bås. De er ikke kun kreative og ustrukturerte, som enkelte har en oppfatning av. Du må tro på en idé – samt våge å satse. Man er avhengig av at ideen er god nok. Selv er jeg både kreativ og strukturert. Det kjennetegner meg, sier Midthjell.

– Hvilke egenskaper er viktigst for en gründer?

– Kombinasjonen av mange egenskaper er viktig, og det er nok ulikt fra bransje til bransje. Jeg er for eksempel både tålmodig og utålmodig. En gründer kjennetegnes ikke minst ved at det er en person som ikke henger seg opp i begrensninger og problemer. Du må løse ting, og du må gjennomføre planer. Mange har gode ideer, men de må ha evnen til å gjennomføre. Og du må være villig til å jobbe hardt og mye, sier hun.

Midthjell forteller at livet kanskje hadde vært enklere hvis hun hadde satset på en vanlig jobb som arbeidstaker. Ved å være gründer er hun på den ene måten friere. På en annen måte langt mindre fri.

– Hva er de største forskjellene på gründeren og forvalteren av verdiene?

– Jeg har vært og er begge deler. En god gründer er også en god forvalter. Men en god forvalter er nød – vendigvis ikke en god gründer. Skal du lykkes godt som gründer, så må du være skjerpet på svært mange områder. En gründer må ta mer risiko, mens en for – valter skal ivareta. Jeg har imidlertid sett ledere som er vel mye «corporate», og som har glemt videreutvikling. Litt av gründerånden er også viktig for en leder, sier Hilde Midthjell.

– Hvilke erfaringer fra Dermanor var viktigst å ta med seg til Dale of Norway?

– Alt, egentlig. Når du har bygget opp et selskap, så kjenner du mange avdelinger og fagområder. Man blir vant til å tenke helhet, og ledelse. Det er en fordel å kunne se hele perspektivet. Den nye utfordringen for min del har vært produksjon, som er en del av Dale of Norway. Derimot har jeg vært vant med å jobbe med sterke merkevarer med fokus på kvalitet. For meg er det morsomt å jobbe med en hjerteinvestering som Dale of Norway. Det er en hjørnesteinsbedrift, og det er norsk kulturhistorie. Ja, idrett også. Det er viktig at slike selskaper blir tatt vare på. For meg er det litt pussig at vi i utlandet er mer kjent som en eksklusiv merkevare mot sport og mote enn i Norge, sier hun.

– Ser du for deg nye gründersatsinger i løpet av de nærmeste årene?

– Nei, jeg har ikke planer om noe nytt gründerprosjekt. Jeg har fått klar beskjed fra venner og familie om at nå er det nok, så jeg skal ikke satse på noen nye og store prosjekter nå. Jeg skal ligge litt lavt. Jeg føler at jeg har gjennomført gründerprosjektet, sier Hilde Midthjell.

– Mener du at det det er godt nok tilrettelagt for gründere i Norge i dag?

– Jeg vet ærlig talt ikke. Jeg har ikke satt meg så mye inn i støtteordninger, selv om jeg vet at Innovasjon Norge med flere har noe. Samtidig er det evnen til å finne løsninger som gjør at gründeren lykkes. Men mange vil gi råd. Hadde jeg hørt på alle rådene, så hadde jeg nok gått konkurs, sier Midthjell med et muntert tonefall.

Du kan finne flere portrettintervjuer på vår blogg her.