Aerial View of London at Dusk

I hjertet av London for bedre kundeløsninger

London er en av de store metropolene innen finans. I juni i fjor etablerte Formuesforvaltning kontor der. Hensikten var å komme enda nærmere sentrale forvaltere, og gjennom det bidra til å forsterke løsningene til våre kunder.

I Mayfair, i hjertet av London, nord for Green Park og side om side med hoteller, skreddere, designerbutikker, tradisjonsrike forretningsmenn og finans finner vi kontoret, i 15 Stratton Street. Londons finansmiljø kan deles inn i to soner. Den ene sonen består av meglere og investeringsbanker. Det vi på finansspråket kaller «sell-side». De er stort sett lokaliserte i finansdistriktet City, på østkanten av London, og helt ut til Docklands. Så har vi den andre delen, ofte kalt «buy-side», nemlig forvalterne. De befinner seg stort sett i West End. Mayfair er en del av dette området.

– For oss har det vært svært bra å etablere seg her. Det har gjort det mulig å komme enda tettere på de forvalterne vi benytter, og ikke minst, å øke tempoet på å finne nye, ledende forvaltere. I prinsippet har vi flyttet ansvaret for aksje-, rente- og private equityforvaltningen hit. Dette kommer våre kunder til gode, sier Fredrik Lie-Nielsen som leder kontoret.

– Kan du beskrive London som finanssentrum?

– Det finnes egentlig bare to finanshovedsteder i verden, New York og London. Begge disse to preges av at her finnes alt. Det er her ting skjer og trender skapes. Mer spesifikt betyr det at 80 til 90 prosent av våre forvaltere, og de aller beste generelt sett, har hele eller deler av sine virksomheter i London. Eksempler på forvaltere med tilhold her kan være Cantillon, Longview og Veritas. Disse er alle boutiqeorienterte, og vi finner dem igjen i noen av våre aksjeporteføljer. Andre eksempler kan være Bluebay og Blackstone. Disse finner vi igjen i våre hedgefonds- og eiendomsporteføljer, fortsetter han.

– Når det gjelder London som finanssentrum, så er det preget av lange dager og tett kjør. Miljøet preges av alle forvalterne, men også investeringsbankene, som UBS, Morgan Stanley og Goldman Sachs. Samtidig så er det jo en dynamikk i dette miljøet som er ekstremt kompetanseorientert, innovativt og inspirerende, sier Lie-Nielsen.

– Hvordan vil Formuesforvaltnings kunder dra nytte av at selskapet har etablert seg i London?

– Fra London har vi hurtig og enkel tilgang til både eksisterende og nye forvaltere. Vi dekker over mange flere forvaltere ved å være etablert her, både London-baserte miljøer, men også forvaltere fra andre steder i Europa – alle reiser hit, ofte. Jeg overdriver ikke når jeg sier at vi har hatt en 100 % økning i antall oppsøkende besøk hos nye forvaltere. Når det gjelder vår nye årgangsportefølje i private equity, så vil man her finne en engelsk fokusert forvalter som er ny for oss. I årgangsporteføljen inngår også en paneuropeisk private equity forvalter som har sitt hovedkvarter her. Begge disse kan vi nok si er et resultat av vår tilstedeværelse i London, fortsetter Lie-Nielsen.

london kontoret

Høyt aktivitetsnivå: Fredrik Lie-Nilsen og Joar Hagatun har base ved Formuesforvaltnings kontor i London.

– Formuesforvaltning har jo også mange investeringsløsninger på irsk plattform. På hvilken måte kan lokaliseringen bidra til forsterkning av disse løsningene?

– Vi har jo hatt løsninger i Irland i flere år, og vi har valgt å flytte den såkalte investmentmanagement rollen for de ulike løsningene dit. I og med at vi nå har denne basen i London, så medfører det at det er enklere også fysisk å følge disse løsningene opp, fortsetter han.

– Skal Formuesforvaltning begynne å markedsføre seg ovenfor engelskmenn, nordmenn eller svensker i England?

– Per i dag har vi ingen konkrete planer om det. Men det kan endre seg. Det finnes etstort marked med nordmenn og svensker i dette området, så det ville ikke være unaturlig at vi også på sikt tilbyr vårt investeringskonsept til disse, sier han.

– Ville det ikke være vanskelig for Formuesforvaltning å nå frem med sitt konsept blant verdens beste meglere, forvaltere og investeringsbanker?

– Nei, det tror jeg ikke. Vårt konsept er så bra at det kan konkurrere med de beste internasjonale. Og det er faktisk slik at det engelske rådgivningsmarkedet er umodent, og de løsningene jeg har sett her er ofte av gjennomsnittlig kvalitet. I tillegg vil det kunne være mange fordeler svensker og nordmenn i London ville kunne oppnå ved å være kunder hos oss. Ikke minst gjelder dette vår innsikt knyttet til skattespørsmål og andre sentrale juridiske og forretningsmessige tema som kan være viktig for svensker og nordmenn i utlandet å være klar over, sier Lie-Nielsen.

Du kan lese flere nyheter her.