Family offoce logo

Formuesforvaltning styrker sin Family Office-satsning

Formuesforvaltning styrker sin posisjon mot Norges rikeste familier og lanserer et fornyet Family Office-konsept. Familiene og privatpersoner med de største formuene har i mange tilfeller kompliserte behov, og stiller andre krav til hvordan deres verdier kan bevares og utvikles.

Hva er et Family Office?

Singel Family Office (SFO); en organisasjon satt opp for å håndtere én enkelt families behov.

Multi Family Office (MFO); en organisasjon som leverer family office tjenester til mer enn én familie, normalt med et bredere tjenestetilbud enn i et SFO.

Hvorfor tilrettelegger Formuesforvaltning ytterligere for å betjene familier i Norge med de største formuene?

Vi har over tid sett at stadig flere kunder ønsker en samarbeidspartner som kan imøtekomme flere behov. Formuesforvaltnings kjerneleveranse dekker allerede mange av de vesentlige behovene når det gjelder å bevare og utvikle verdier. Men for å ha et tilbud som kan konkurrere med de ledende institusjonene internasjonalt, har vi ønsket å forsterke konseptet vårt når det gjelder tilrettelegging for familier med de største formuene, sier leder for enheten, Alexander Heiberg.

Hvilke målsettinger har Formuesforvaltning med sin Family Office satsning?

Vi ønsker at Formuesforvaltning skal fortsette å være det ledende Multi Family Office i Norge. Det er viktig for oss å være en strategisk og løsningsorientert samarbeidspartner, ikke bare i dag, men også etter hvert som familien og familiens behov endrer seg. Vi er en aktør som forstår familiens behov. Som en uavhengig virksomhet har vi kun familiens beste som rettesnor for hvordan vi arbeider. Vi er opptatt av å være så gode at vi er et alternativ for de familiene som vurderer å opprette sitt eget Single Family Office, eller som henvender seg til de ledende Family Office-institusjonene i Europa.

Hvilken erfaring har Formuesforvaltning med Family Office?

Formuesforvaltning har jobbet med denne type problemstillinger i mange år. Vi har kanskje ikke vært like flinke til å fortelle om dette. Større familier ønsker en samarbeidspartner med kompetanse og erfaring som kan være en løsningsorientert diskusjonspartner for familien, både i dag og i fremtiden. Dette gjelder særlig familier der flere generasjoner er involvert eller familier som på annen måte har kompleksitet i sin formuesforvaltning. Vår erfaring og tverrfaglige kompetanse gjør det mulig å kartlegge familiens situasjon, behov og mål, og på bakgrunn av dette hjelpe familien med å legge en god helhetlig plan.

Hvordan vil familiene oppleve å være kunde i Family Office?

Familiene skal oppleve rådgivere som er gode til å lytte og som kan stille gode spørsmål, som det er viktig å reflektere over. Dette er fagpersoner som forstår forholdet mellom familien, generasjoner, eierskap, familiebedrift og investeringer – og ikke minst tidsfaktoren. Mye av vår styrke ligger i at våre rådgivere har høstet mye erfaring fra å jobbe med andre familier i samme situasjon over mange år. Vi har også lagt vekt på å organisere oss på en måte som gjør at familiene vi jobber med skal ha tilgang til alle relevante leveranser på ett sted, og på en effektiv måte.

Hvor mange personer jobber ved Family Officeenheten i Formuesforvaltning?

Per i dag er vi totalt åtte ansatte. I tillegg samarbeider vi tett med advokatene, forretningsførsel og andre enheter i Formuesforvaltning. Vi har også samarbeid med en rekke tjenester utenfor Formuesforvaltning.

Vil Formuesforvaltning Family Office jobbe med kunder i hele landet?

Ja, dette vil være en del av Formuesforvaltnings tjenester. De vil være tilgjengelig for relevante familier i hele landet.

Leder for Formuesforvaltning Family Office, Alexander Heiberg,

Forsterket satsning: Leder for Formuesforvaltning Family Office, Alexander  Heiberg, styrker satsningen mot Family Office-segmentet.

Les mer om hvordan vi arbeider med Family Office her.