Hva er private equity?

Skrevet av Kim Ingwersen

Det har vært en økt interesse for investeringer i private equity. Men hva er egentlig private equity? Hvordan investerer man i private equity? Og hvorfor har interessen rundt investeringer i selskaper utenfor børs økt så mye de seneste årene? 

Private equity (pe) er et samlebegrep på fond som investerer i selskaper som ikke er børsnotert. Pe-selskaper (som f.eks. Northzone, EQT og Verdane) setter opp fond og henter inn investorer. Pe-selskapene er aktive eiere som bruker kapital, kunnskap og kompetanse for å øke verdien av selskapet i løpet av eierperioden slik at de kan selge eller børsnotere selskapet til en høyere pris enn de kjøpte det for. På den måten tjener investorene i fondene penger. 

Lytt til spesialepisoden «Hva er private equity?» med Jan Nylund, leder for private equity i Formue, under: 

Hvordan investere i private equity?

Fondene som pe-selskapene setter opp er ikke er tilgjengelig for alle. For å investere må man være klassifisert som institusjonell eller profesjonell investor. Mange pe-fond har også minstetegninger på 100 millioner kroner eller mer. 

Privatpersoner kan investere gjennom fond eller investeringsløsninger som igjen investerer i pe-fond.  Formue tilbyr kundene å investere i pe-fond gjennom våre investeringsløsninger. 

Hva bør du tenke på når du investerer i private equity? 

Dersom du er kunde i Formue, har du mulighet til å inkludere private equity i din investeringsportefølje. Sammen med en rådgiver legges en plan som danner grunnlaget for innholdet i investeringsporteføljen. Tidshorisont, likviditetsbehov og risikoprofil er noen faktorer som kartlegges i planen. På den måten bygges en portefølje som er skreddersydd for deg. 

Når man investerer i PE-fond, forplikter man seg til å investere når forvalteren finner gode investeringsmuligheter. Dette kan ofte ta flere år. Det er viktig å være innforstått at man derfor låser pengene sine, som skiller seg fra offentlige marked der du kan sette inn og ta ut penger når du selv ønsker det. 

 
Artikkelen fortsetter under.

Les vår nye private equity-rapport her


Les vår rapport her

 

Hva slags selskaper investerer pe-selskapene i? 

Private equity-selskapene spesialiserer seg på å investere i selskaper med et stort potensial for vekst og verdiøkning. De har ofte en av følgende tre strategier: 

  • Buyout: Investerer i modne selskaper i vekst og omstilling. Fondene har som mål å bidra til videreutvikling eller en omstrukturering av selskapene. 
  • Growth: Investerer i vekstselskaper som ønsker å endre strategisk retning, tilby nye produkter og/eller etablere seg i nye markeder. 
  • Venture: Investerer i oppstartselskaper som har høyt potensial for verdiøkning. 
Unicorns, startup, enhjørning, venture capital, private equity, PE, hva er private equity?

Hørt om selskaper som kalles enhjørninger, eller unicorns på engelsk? Dette er privateide oppstartselskaper som er verdsatt til over en milliard dollar. I Formue har våre kunder vært investert i flere enhjørninger, deriblant Kahoot!, Spotify, Tier og Klarna.

I Formue investerer kundene i private equity gjennom våre årgangsløsninger. Dersom man investerer i fire årganger vil man bygge en portefølje bestående av rundt 32-35 fond og rundt 400 selskapet på tvers av land, strategier og investeringsår. Formues strategi er ha å rundt 60 prosent buyout-fond, 20 prosent growth-fond og 20 prosent venture-fond.  

Hvorfor bør du ha private equity i en investeringsportefølje?

Hittil har du kunne lest om hva private equity er og hvordan du investerer i aktivaklassen, men hva er årsaken til at investorer ønsker å investere i private selskaper? Det kan være av mange ulike grunner, men her er noen fordeler man har ved å investere i unoterte selskaper: 

  • Har gitt god meravkastning: Private equity-fond har historisk gitt en betydelig meravkastning til globale børsnoterte selskap 
  • Aktivt eierskap: Forvaltere av pe-fond besitter mye kunnskap, kapital og ressurser som de bruker for å øke verdiene av de private selskapene de investerer i. Styrene i pe-eide selskaper vil ofte ha et stort søkelys på vekst, noe som vil gagne selskapene og investorene. 
  • Større påvirkning på samfunnet: Med det aktive eierskapet vil man også bidra til å påvirke selskapet til å bli mer bærekraftig og øke søkelyset på ESG. Ettersom Formue sitter tett på forvalterne, er det enklere å følge opp at de ivaretar og utvikler ESG- og bærekraftsfokuset. Dette er mye vanskeligere i børsnoterte selskap. 
Hva er private equity, pe-fond, aktivt eierskap, hvordan investere i private equity?

PE-forvaltere kommer inn med kapital, kunnskap og ressurser. Dette vil kunne bidra til videre vekst for selskapet.

Godt tilskudd til porteføljen

I Formue inkluderes private equity i en portefølje som et tilskudd, ikke som en erstatter for andre aktivaklasser, som blant annet børsnoterte aksjer og obligasjoner etc. Det er viktig å være innforstått med at private equity, i likhet med de andre aktivaklassene, innebærer en risiko. 

Formue har investert i private equity i over 20 år. Årlig ser vårt pe-team på 200 nye forvaltere og fond for å finne forvaltere som passer best ut fra våre kriterier. Dette resulterer i rundt 60 førstegangsmøter, og deretter en grundigere gjennomgang av rundt 10-15 private equity-fond. Av disse forplikter vi kapital til mellom syv og ti nye fond årlig. 

Årsaker til at selskaper forblir private

Mange selskaper velger å forbli private til tross for at de tilfredsstiller kriteriene for en børsnotering.  Her er noen fordeler ved å drive selskapet utenfor børsen: 

  • Kostnader: Et selskap i vekst vil forsøke å unngå unødvendige kostnader. En børsnotering innebærer kostnader til advokater, meglerhus, regnskapsarbeid etc. 
  • Rapporteringskrav: Det kreves kontinuerlig omfattende rapporteringer når selskapet er børsnotert. Dette er kostbart. 
  • Unødvendig bruk av tid: En børsnotering kan resultere i større oppmerksomhet på den finansielle utviklingen enn på bedriftens innovasjon og videreutvikling av tjenester/produkter. Dette kan hindre veksten til selskapet. 

Ofte stilte spørsmål

Hva er private equity?

Private equity er et samlebegrep for en type fond som investerer i ikke-børsnoterte bedrifter. I Formues årgangsløsninger investerer vi i 7-10 fond årlig. Dersom man investerer i fire årganger vil man bygge en portefølje bestående av rundt 32-35 fond og rundt 400 selskaper på tvers av land, strategier og investeringsår.

Hva er private selskaper?

Private selskaper er selskaper som ikke er listet på en offentlig markedsplass. Eksempelvis var Spotify, et selskap som Formue hadde i sin pe-portefølje, et privat selskap før det ble tilgjengelig på børsmarkedet.

Hvordan investere i private equity?

Private equity er lite tilgjengelig for enkeltpersoner, ettersom det er strenge krav som må oppfylles for å kunne bli definert som en profesjonell investor og mange fond har minstetegninger på 100 millioner kroner eller mer. I Formue tilbyr vi private equity til våre kunder som en del av en helhetlig portefølje. Formue har investert i aktivaklassen i over 20 år og har et godt nettverk av dyktige pe-forvalterne med god avkastningshistorikk.

Hva er et oppkjøpsfond?

Dette er et private equity-fond som investerer i modne, private selskaper. Eiere som kommer inn ønsker gjerne å restrukturere selskapet for å oppnå verdiøkning.

Hvordan investere i pe?

Når man investerer i private equity låser man gjerne sin kapital over flere år. Forvaltere har som regel en fem års investeringsperiode til å gjennomføre investeringene. Årsaken er at forvalterne kun investerer når finner gode investeringsmuligheter. Formue tilbyr kundene å investere i pe-fond gjennom våre investeringsløsninger. Det tilsier at vi investerer kapital i flere pe-fond, som gir en svært diversifisert pe-portefølje.

Hvordan fungerer private equity?

Private equity er et samlebegrep for en type fond som investerer i private selskap. Forvaltere av PE-fond besitter mye kunnskap, kapital og ressurser som de bruker for å øke verdiene av de private selskapene de investerer i. Styrene i pe-eide selskaper vil ofte ha et stort søkelys på vekst, noe som vil gagne selskapene og investorene.

Del artikkel

Nyhetsbrev