Formuesforvalter versus kapitalforvalter: Skreddersydd forvaltning   

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

– I Formuesforvaltning har jeg mye mer tid til hver kunde, sier formuesforvalter Mads Hetle, som tidligere jobbet som kapitalforvalter, eller såkalt «private banker» i en av landets største banker.  -Jeg er mye mer enn bare en produktselger, jeg fungerer mer som en helhetlig rådgiver for kundene på veldig mange plan, sier Hetle.

Digitalisering har de siste årene radikalt endret de fleste virksomheter – ikke minst bank- og finansnæringen. Den rivende teknologiske utviklingen har stort sett ført til både bedre og billigere kundeopplevelser. Vi betaler regninger via nettbank, overfører penger med mobiltelefonene og handler aksjer og fondsandeler på nettet. Baksiden med denne utviklingen er at den personlige relasjonen mellom kundene og selskapene blir borte.  

Det er vel og bra å plassere penger i ulike fond via internett, men hvordan følger du opp dine  investeringer? Hva om fondets beste forvaltere plutselig slutter? Hvem forteller deg når aksjemarkedet er i ferd med å nå toppen? Hvilke mål har du med din formue? Har du lagt en plan for hvordan formuen skal gå videre til dine barn?

– Dette er noen av de sentrale spørsmålene som vi hjelper våre kunder med, sier Øystein Bø som de siste ti årene har ledet Formuesforvaltning.   

Øystein Bø Formuesforvaltning

Øystein Bø, administrerende direktør i Formuesforvaltning

– Våre forvaltere har tett dialog med kundene, og jobber med dem i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Det optimale for oss er å etablere et tillitsforhold som gjør at familien involverer formuesforvalteren i mange spørsmål som går langt utover avgjørelsen om hvilket fond man skal velge. Noe av det viktigste vi gjør er å bidra til å nå de målene de har satt seg, sier Bø.

Langt færre kunder

Selv om Formuesforvaltning neste år feirer 20 års jubileum er det fortsatt uklart for mange hva som skiller en kapitalforvalter i en bank (også kalt «private banker») fra en forvalter i Formuesforvaltning.   

Mads Hetle, som siden 2017 har jobbet som formuesforvalter, jobbet tidligere syv år som kapitalforvalter i en av landets største banker.    Som kapitalforvalter i banken hadde han over 250 kunder som han skulle hjelpe med alt fra lån og kort til rådgivning. I Formuesforvaltning har han langt færre kunder, noe som gir han bedre tid og mulighet til å hjelpe kundene på en mer helhetlig måte.  

– I Formuesforvaltning har jeg en helt annen tilnærming til kundene enn jeg hadde da jeg jobbet i banken. Jeg bruker mye mer tid på å kartlegge kundens mål og verdier. Jeg har tid til å lytte, og har et personlig forhold til familiene jeg jobber med. Jeg er blitt mye mer enn bare en produktselger, sier Hetle.

Mads Hetle Formuesforvaltning

Mads Hetle, formuesforvalter i Formuesforvaltning

Mer personlig oppfølging 

Å ha god personlig kontakt med sin formuesforvalter er noe kundene etterspør.  

Ifølge CapGeminis World Wealth rapport for 2018 har rådgivere til formuende mennesker mye å gå på når det gjelder personlig oppfølging. Bare 55 prosent av verdens såkalte «high net worth individuals» som deltok i undersøkelsen, mente at de hadde veldig god kontakt med sine rådgivere.   

– En formuesforvalter blir en rådgiver på mange plan. Jeg opplever at mine kunder synes det er verdifullt å forholde seg til en person som de jobber langsiktig med. Nå blir jeg ofte brukt som sparringspartner på mulige investeringer som ikke jeg eller Formuesforvaltning har ansvar for. Det sier kundene mine at de setter stor pris på, sier Hetle.    

Legger en plan

En sentral del av Formuesforvaltnings forretningsmodell er formuesplanen som forvalterne utarbeider.   

– Basert på erfaringer ser vi at det er verdifullt for familiene å få en gjennomgang av familiens finansielle situasjon, og en vurdering rundt hvordan formuen er organisert når det gjelder skattesituasjon og fremtidige generasjonsoverføringer. I tillegg kartlegger vi hvilken risikoprofil man ønsker å ta med formuen. 

– Hvorfor trenger man en formuesplan?

– Vi mener den har stor verdi for våre kunder. Kartleggingen bidrar til å forstå utgangspunktet for formuen, og hvordan den skal bevares og utvikles. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på den, sier Bø.    

Forvalter Mads Hetle mener det arbeidet som legges ned i formuesplanen er langt mer dyptgående enn den kartleggingen som gjøres i bankene.   

– Formuesplanen oser av at det investeres mye tid i den. Den viser at vi bryr oss om hele kundesituasjonen, og den gir mye grundigere dokumentasjon enn den tilsvarende gjennomgangen vi gjorde i banken. Formuesforvaltning har systematisert dette arbeidet på en helt annen måte enn bankene. Det er mye mer profesjonelt, sier forvalteren.  

(Artikkelen fortsetter under)

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

 

Uavhengige råd

Formuesforvaltning er et uavhengig selskap som ikke har egne fond slik som bankene. Det har en verdi for kundene ettersom vi kan velge fritt, blant verdens beste fondsforvaltere når vi skal plassere kundenes penger. I vår investeringsavdeling jobber noen av Norges ledende eksperter innenfor renter og aksjer. I tillegg har vi lang erfaring med langsiktige investeringer i eiendom og ikke børsnoterte selskaper. Våre forvaltere får løpende innspill fra investeringsavdelingen på hvordan utviklingen går i aksje- og rentemarkedet, noe de tar med seg inn i rådgivningen til kundene.    

– Våre interesser sammenfaller helt med kundenes, nemlig å få en best mulig risikojustert avkastning, sier Bø.

Lett å få indeks

Svært mange har en oppfatning av at det er veldig enkelt å oppnå indeksavkastning. Vi har tidligere skrevet om det amerikanske rådgivningsselskapet Dalbar, som har sett på avkastningen en gjennomsnittlig amerikansk privatinvestor i fondsmarkedet har oppnådd over tid. Studien viste at de siste 20 årene (frem til og med 2017)  har den årlige inflasjonsjusterte realavkastningen for slike investorer vært rundt tre prosent. I samme tidsperiode har S&P500 – den viktigste amerikanske børsindeksen – vokst med over fem prosent i året justert for inflasjon.  

Det betyr at en investor kunne kjøpt et S&P500-indeksfond (dvs. et fond bestående av et gjennomsnitt av bedriftene i S&P500-indeksen), og fått fem prosent i årlig realavkastning (avkastning justert for inflasjon) uten å gjøre noe som helst. Den gjennomsnittlige aktive fondsinvestoren, som kanskje brukte mye tid og energi på å følge opp sin investering, endte imidlertid opp med bare tre prosent i årlig avkastning. 

– Det vi ser utfra denne studien, er at når man investerer på egen hånd kommer man fort i en posisjon der følelsene begynner å påvirke beslutningene rundt når man skal kjøpe og selge. Ofte selger man på tidspunkter hvor man egentlig burde ha kjøpt, sier Bø.

– Vi mener det har en stor verdi for våre kunder å ha en uavhengig investeringsavdeling å lene seg på, som har helt sammenfallende interesser med dem.  

Kilde: Dalbar’s 2017 Quantitative Analysis Of Investor Behavior survey.

Helt ny verktøykasse

Hvis kundene ønsker det kan Formuesforvaltning holde oversikt over alle aktiva kundene har, også de som ikke er plassert gjennom oss.  

– Det gir kunden en totaloversikt over sin økonomiske situasjon, sier Bø.   

Vi har også bygget opp et bredt internt tjenestespekter som blant annet inkluderer eksperter med spisskompetanse innenfor jus, skatt og føring av regnskaper for investeringsselskaper.   

– Disse tjenestene som vi tilbyr internt, må kunden ofte plukke fra mange ulike steder. Det blir enklere flyt av informasjon når alt gjøres på ett sted, noe som gjør at kundene sparer tid og penger, sier Bø.   

Våre advokater er eksperter på blant annet personskatt, selskapsskatt og generasjonsskifteproblematikk. 

– Selv om de er organisert som et eget advokatkontor har vi priset dette som integrert tjeneste i vårt system, sier Bø.  Mads Hetle har merket fordelen med å kunne tilby kundene en stor meny av tjenester.  

– Kundene setter veldig pris på at vi kan tilby et helhetlig tjenestespekter, og min erfaring er at de ønsker å bruke det, sier Hetle.   

God merverdi

Etter innføringen av det såkalte Mifid II-regelverket, som har til hensikt å styrke beskyttelsen av investorene, skal kundene få opplyst hva man egentlig betaler for rådgivningstjenester både fra bankene og fra uavhengige selskaper som Formuesforvaltning.    

– Vi tar betalt for å utarbeide en formuesplan.  Dette er betaling for en prosess som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra våre kunder, sier Bø.    

Han fremhever at Formuesforvaltning er et uavhengig selskap som tar betalt for en rådgivning som gir god verdi til kunden.   

– Vi bryter opp verdikjeden. Du betaler for rådgivning, og så plasserer vi pengene i de fondene vi mener er best. Men det er et viktig poeng for oss, at vi tar betalt for den rådgivningen vi gir fordi vi mener den gir en veldig god verdi til kundene, sier Bø.   

Når bør man kontakte en formuesforvalter ?

Svært mange av kundene til Formuesforvaltning har bygget opp selskaper som har fått en betydelig verdi. 

– De som kommer hit har ofte solgt noe, og blitt likvide. Men egentlig burde de kommet lenge før, slik at vi kan bidra med flere grep man kan gjøre i forkant av slike prosesser, sier Bø. Det kan for eksempel dreie seg om hvorvidt man er riktig organisert for en generasjonsoverføring, eller et salg.

– Vi er ofte inne og bistår i samtaler, avklarer mål og gir råd om hvem de bør samarbeid med i en eventuell salgsprosess. Det optimale for oss, er å etablere et tillitsforhold som gjør at familien involverer formuesforvalteren i mange spørsmål som går langt utover avgjørelsen om hvilket fond man skal velge, sier Bø.   

Til topps

Da Bø og de andre gründerne etablerte selskapet tilbake i år 2000, var formuesforvaltning nybrottsarbeid i Norge. Når vi neste år feirer 20 års jubileum, kan vi se tilbake på en reise fra den spede oppstart med et par skrivebord, noe pc-er og ingen penger under forvaltning, til dagens forvaltningskapital på over 70 milliarder kroner, over 280 ansatte og en stadig økende kundemasse.   Selv om vi, i motsetning til bankene, åpner stadig nye lokalkontorer, jobber vi kontinuerlig med å utvikle digitale løsninger, som skal gjøre det enklere for kundene å følge med på sine plasseringer.   

– For tredje år på rad gikk vi topps i kundeundersøkelsen til TNS Sifo Prospera. Vi er utrolig takknemlige for den tilliten kundene våre gir oss, og vi jobber veldig hardt hver eneste dag for å skape verdi for vår kunder, sier Bø.    


Få innsikten rett i innboksen!

Del artikkel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Nyhetsbrev