Innsikt | Bærekraft

Redde verden Formuesforvaltning

Orkaner herjer. Branner brenner. Polene smelter. Kan vi redde verden?

Til tross for at økonomisk vekst er et yndet målskive for aktivister, finnes det økonomiske virkemidler som kan bli med å redde verden.

Invester for en bedre fremtid

Vi gir deg en innføring i de viktigste målestokkene for bærekraftige investeringer.

Investere lønnsomt eller bærekraftig? Ja takk, begge deler.

Bevisene peker i stadig større grad mot at bærekraftige investeringer er en win-win-situasjon.

Bærekraftig eiendom lønner seg

For oss er det et viktig kvalitetstegn at forvaltere følger med på utviklingen og integrerer bærekraft i eiendomsforvaltningen.

Et kritisk blikk på SRI- og ESG-verktøy

Å stille kritiske spørsmål til dagens SRI-­ og ESG-verktøy kan være vel så viktig som å ukritisk dilte etter andre på disse viktige sosiale områdene.

En verden i endring krever endringsklare forvaltere

Derfor er bærekraft og ESG en integrert del av Formuesforvaltnings forvalterseleksjonsprosess. 
yangong bakehouse

Et ansvarlig samarbeid

Partnership for Change (PfC) er en norsk ideell organisasjon, som har vært en nær samarbeidspartner av Formuesforvaltning siden etableringen av stiftelsen.

Kvinner og yngre leder an på bærekraft

Kvinner og Millennials leder an på bærekraftige investeringer. I denne artikkelen trekker vi fram tre ting som utmerker seg.

Samfunnsansvar som en kilde til innovasjon

Hva er det som gjør en administrerende direktør for et multinasjonalt selskap til en «rockestjerne»?

ESG Alpha - et skifte finner sted

Selskaper som er dyktige på ESG, kan gi investorer et fortrinn - bedre risikojustert avkastning på deres investeringer.