Økt vekst i Internetthandelen
Bevare & Utvikle / Marked
2021-04-12

Arealbehovet til fysiske butikker reduseres

Siden 2010 har vi vært vitne til en endring i konsumentenes handelsmønstre. Internetthandelen har tiltatt i omfang på bekostning av tradisjonell handel over disk.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-04-08

Private credit – et stadig voksende marked

Etter mange år med fallende renter nådde rentenivåene globalt et nytt bunnpunkt i 2020. Lave renter har medført økt interesse for alternative kilder til renteavkastning fra tradisjonelle obligasjonsmarkeder. En av disse alternative kildene er private credit. Så hva er private credit?

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-03-24

Er minste motstands vei opp?

Lange statsrenter har lagt bak seg en forrykende utvikling hittil i år. I en gjeldstung økonomi har den kraftige renteoppgangen skapt bekymring. Hva vil konsekvensen være om rentene skulle stige? Historien har lært oss at når renten stiger faller som oftest verdien på renter og aksjer.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-03-17

Private equity: Historisk god meravkastning

Private equity har levert høyere avkastning enn globale aksjeindekser i 19 av de siste 20 årene. Det vil si at selv en portefølje av ‘middelmådige’ private equity-fond har gitt en avkastningspremie til børs. God fondsseleksjon kan gi svært gode resultater.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-03-10

Amerikanske selskaper overrasket positivt

Selskapene som inngår i den amerikanske S&P 500 indeksen ser ut til å ende på et inntjeningsfall på cirka 13 prosent i 2020 sammenliknet med 2019.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-03-03

Kraftig vekst i antall SPACs: Hvordan påvirkes pe-bransjen?

Oppblomstringen av børsskall, såkalte SPACs, har både positive og negative konsekvenser for private equity-bransjen.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-02-23

Kina i førersetet

Kina har ledet an i den globale økonomiske gjeninnhentingen etter resesjonen i 2020. Med effektive og strenge tiltak kunne Kina raskt gjenåpne industriell aktivitet, mens store deler av verden var stengt ned. Det har bidratt til at Kina har kommet ut av koronakrisen i en relativt sterkere posisjon.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-02-21

Gjestekommentar fra hedgefond-forvalter: Tror ikke på markedskollaps

Mens aksjer nå generelt er dyrere enn før koronakrisen, er vi uenige med dem som advarer om en markedskollaps for aksjer. På «bottom up»-basis ser mange aksjer og sektorer fortsatt billig ut, både absolutt og relativt til andre aktivaklasser. Vårt syn er at den generelle selskapsinntjeningen nå går inn i en flerårig oppgangsfase, skriver to forvaltere i Lansdowne Energy Dynamics (LED).

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-02-10

Økt risiko i rentemarkedet

Investorer som passivt investerer i rentemarkedet, for eksempel gjennom indeksfond, utsetter seg i mange tilfeller for stadig større risiko. Dette skyldes at markedet er overøst med obligasjoner med høy følsomhet for renteøkning, eller såkalt høy durasjon.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-02-08

Usikkerhet i markedet

I januar ble avkastningen fra risikofylte investeringer rundt null, både globalt og i Norge. Rapporteringssesongen starter nå for fullt, og selskapsresultatene blir sammen med utviklingen rundt Covid-19 avgjørende for utviklingen videre.

Les mer
Bevare & Utvikle / Marked
2021-02-02

The Trend is Your Friend

I løpet av de seneste årene har vi vært vitne til et par trender som har rystet eiendomsmarkedet inn i sine grunnvoller.

Les mer

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.