Innsikt | Filantropi

Fletter seg en fremtid

Et samarbeid mellom Mester Grønn og Partnership for Change (PfC) har sikret 300 etiopiske kvinner arbeid. Med ferdigheter i det lokale kurvhåndverket, fletter kvinnene seg ut av ekstrem fattigdom.

PfC– en ideell aktør som skaper business

Gjennom en helhetlig tilnærming og en rekke prosjekt bidrar Partnership for Change (PfC) til å etablere og fylle hundrevis av nye arbeidsplasser i en ekspanderende etiopisk tekstilindustri.

Satyarthis barnetog

‘100 million for 100 million’ er den mest ambisiøse kampanjen i menneskehetens historie.
yangong bakehouse

Et ansvarlig samarbeid

Partnership for Change (PfC) er en norsk ideell organisasjon, som har vært en nær samarbeidspartner av Formuesforvaltning siden etableringen av stiftelsen.

Samfunnsansvar som en kilde til innovasjon

Hva er det som gjør en administrerende direktør for et multinasjonalt selskap til en «rockestjerne»?

Impact investing og Venture filantropi som metode for varig sosial endring

Tradisjonell finansiell virksomhet opererer med to dimensjoner: risiko og avkastning. Impact investing bringer inn en tredje: investeringens forventede samfunnsnytte.

Et bedre mål for samfunnets utvikling

Ved å isolere økonomiske indikatorer, kan vi analysere sammenhengen mellom økonomisk og sosial utvikling.
partnership for change logo

Fem år med Partnership for Change

Partnership for Change har siden 2012 vært organisert som en uavhengig stiftelse med mål om å bidra til miljømessig, økonomisk og et sosialt bærekraftige lokalsamfunn.
African Chidren's Hands

Derfor er sosial innovasjon viktig

Vi står overfor store sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer i verden, både på lokalt nivå og på globalt nivå. Som følge av dette, vil skape betyde - lige utfordringer i tiden fremover.
Enjoying a story

Hvordan kan vi forberede neste generasjon til et samfunn vi bare kjenner konturene av?

Hvordan kan vi forberede neste generasjon til et samfunn vi bare kjenner konturene av? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi kan bevege oss mot en ny tid.