Innsikt | Finans og markeder

Nicolai Tangen AKO Formuesforvaltning

AKO Capital: Analyserer ledernes oppførsel

Hvordan ledelsen kommuniserer til markedet er en viktig del av analyseverktøyet Nicolai Tangen og resten av teamet i AKO Capital bruker for å løpende evaluere selskapene i porteføljen.
Investeringsåret 2018 Formuesforvaltning

Investeringsåret 2018

Investeringsåret 2018 kan deles i to perioder. Nå er stemningen i markedet mer nervøs enn på lenge.

2018 gikk som ventet – hva nå?

Da vi gikk inn i 2018, var optimismen skyhøy. På vei inn i 2019 er situasjonen snudd på hodet – men likevel i tråd med det man kunne regne med.

Økt risiko i aksjemarkedet

En sentral markedsfaktor har snudd. Det har skiftet utfallsrommet i aksjemarkedet til det mer risikofylte.

Aksjerisikoen er høyere enn du tror

Nordmenn som bare ser på Oslo Børs og oljepris, tror alt går så meget bedre. Løfter man blikket, innser man at verden er mer sårbar.
Må økonomisk vekst kun være materiell vekst? Formuesforvaltning

Må økonomisk vekst kun være materiell vekst?

Miljøforkjempere ønsker å stanse økonomisk vekst, men det er ikke riktig mål. Målet er å vri veksten.

Aksjemarkedet har snudd

Mange lurer på hvorfor aksjemarkedet er så turbulent for tiden. Svaret er at det har snudd.

Har økonomene lært av finanskrisen?

Økonomene har fått deler av skylden for finanskrisen. Er det riktig, og hvis det er riktig, hva har de lært?

Forslag til Statsbudsjett 2019

Regjeringen Solberg la mandag 8. oktober 2018 frem forslag til statsbudsjett for 2019.

Bokomtale av "The Aspirational Investor"

Er finansiell avkastning vårt største mål i livet? Og hvis ikke, hvordan kopler vi da sammen forvaltningen av vår formue med våre mål?