Innsikt | Ukesoppdatering

Handelskrig: En krig uten vinnere

Handelskrig har tapere, men enkelte land har mindre å tape enn andre. En eskalering av handelskonflikten mellom USA og Kina er utvilsomt negativ for vekstutsiktene i begge land.

Wall Street: Kommer oppgangen fra Feds helomvending?

Den solide børsoppgangen kobles mot helomvendingen fra Federal Reserve. Men det er ikke et tydelig mønster mellom helomvendinger i pengepolitikken og aksjemarkedsutviklingen.
Showing financial report

When the facts change: Momentum er i ferd med å snu i aksjemarkedet

Et nærstående positivt skift i momentum taler isolert sett for høyere risikotaking, men hva kan vi vente av aksjemarkedet når momentum blir positivt?

Wall Street Economics: Optimisme er ingen strategi

Wall Street-strategene er optimistiske; de har normalt spådd børsoppgang i store deler av perioden fra 2000 og frem til i dag. Men gir det mening å følge alltid optimistiske prognoser?
Fremvoksende markeder Formuesforvaltning

Fremvoksende markeder som kilde til risikospredning

Fremvoksende markeder er ikke nødvendigvis kilde til høyere avkastning, men er godt egnet til å spre av risiko.

ESG: Synd eller dyd på veien mot et mer bærekraftig samfunn?

Finanssektoren blir ofte trukket frem som en sentral aktør for et mer bærekraftig samfunn. Er ESG-industrien en synd eller en dyd?
økonomer som spår Formuesforvaltning

Økonomer som spår: Vanskelig å slå konsensus

Etter en gjennomgang av alle amerikanske makroprognoser siden 1998 finner vi at det er svært vanskelig å slå konsensus over tid.

Atferd teller: Mind the gap!

Mind the gap! Den nylig publiserte 2019-rapporten til Dalbar dokumenterer gap mellom markeds- og kundeavkastningen.
Silhouettes of business partners moving gears inside an office

Et vendepunkt i økonomien, fastslår OECD

Først nå kommer OECD med en oppdatering som stadfester vår varslede oppbremsing i global økonomisk vekst.

Lave forventninger til amerikanske aksjer

Uvanlig høy prising i USA gir uvanlig lave avkastningsforventninger. Amerikanske aksjer har lavere vekt i våre anbefalte porteføljer enn i en indeksportefølje.