Innsikt | Ukesoppdatering

Sesongvariasjoner i kronekursen: Svak om høsten

Historisk har kronekursen svekket seg i fjerde kvartal, men er det gratis penger på gaten for dem som spekulerer i valuta?

Sterkeste og svakeste sentralbanksjefer siste 100 år

Siden Øystein Olsen tok over styringen i Norges Bank har kronen svekket seg med 53 prosent mot amerikansk dollar. Det gir en jumboplass på listen over «sterkeste» sentralbanksjefer siste 100 år.

Upopulære kroner og oljeaksjer

Rekordsvak krone og fallende appetitt på alt som er oljerelatert, reiser spørsmål om både kronen og oljeinvesteringer skys av globale investorer.

Positive signaler fra eurosonen

Historisk har konjunkturbildet i eurosonen beveget seg synkront med resten av verden, men siden slutten av 2018 har eurosonen begynt å marsjere i utakt.

Har sentralbankene satt seg selv sjakk matt?

Har sentralbankene satt seg selv sjakk matt gjennom historiske lave renter eller har global pengepolitikk mer å gå på hvis omstendighetene krever det?

Mot monokultur i finansmarkedene

Klima og miljø har blitt hovedtema i samfunnsdebatten. Men hvordan står det til med «klima og miljø» i kapitalmarkedet?
Business concept with calculator, glasses, money and documents

Finansmatematikken er inne i upløyd mark

I en verden med negative renter er det som om man går inn på uutforsket område, uten et teoretisk rammeverk for verdsettelse av finansielle aktiva.

Kjerringa mot strømmen

Norges Bank har til nå vært kjerringa mot strømmen og holdt seg til en serie med rentehevinger. Nå er det mye som tyder på at rentehevingssyklusen er ved veis ende.

Statsobligasjoner med aksjerisiko

"Sikre" statsobligasjoner med aksjerisiko kombinert med globale aksjer har gitt uslåelig avkastning. Kan suksessoppskriften gjentas i fremtiden?

Tyskland har finanspolitiske muskler

Tyskland er i finanspolitisk særstilling sammenlignet med andre G7-land. Nå kommer kravene om å bruke finanspolitikken.