Innsikt | Ukesoppdatering

Valgår i USA: Forandring fryder, men ikke i aksjemarkedet

Det er valgår i USA i år og historisk har utfallet av presidentvalget fått store utslag for avkastningen i aksjemarkedet.

Lysere utsikter for veksten i global industriproduksjon

Global industriproduksjon toppet ut på slutten av 2017, men nå indikerer globale innkjøpssjefsindekser (PMIer) lysere utsikter for industriproduksjonen.

USA: Stort fall i vekst og forventninger

Resultatveksten i amerikanske selskaper har gått gjennom en helomvending i 2019, og på Wall Street brukes gårsdagens vær for å spå morgendagens vær.

Moderne finans: Gir aksjer bedre utdelinger enn obligasjoner?

Investorer har vendt seg mot aksjer på jakt etter løpende avkastning, men er aksjer attraktivt priset i forhold til rentealternativet etter mer enn ti år med oppgang i aksjemarkedet?

Historisk sterk periode for vekstaksjer

Vekstaksjer har utkonkurrert verdiaksjer de siste 13 årene. Går en historisk sterkt periode for vekstaksjer mot slutten?

Sesongvariasjoner i kronekursen: Svak om høsten

Historisk har kronekursen svekket seg i fjerde kvartal, men er det gratis penger på gaten for dem som spekulerer i valuta?

Sterkeste og svakeste sentralbanksjefer siste 100 år

Siden Øystein Olsen tok over styringen i Norges Bank har kronen svekket seg med 53 prosent mot amerikansk dollar. Det gir en jumboplass på listen over «sterkeste» sentralbanksjefer siste 100 år.

Upopulære kroner og oljeaksjer

Rekordsvak krone og fallende appetitt på alt som er oljerelatert, reiser spørsmål om både kronen og oljeinvesteringer skys av globale investorer.

Positive signaler fra eurosonen

Historisk har konjunkturbildet i eurosonen beveget seg synkront med resten av verden, men siden slutten av 2018 har eurosonen begynt å marsjere i utakt.

Har sentralbankene satt seg selv sjakk matt?

Har sentralbankene satt seg selv sjakk matt gjennom historiske lave renter eller har global pengepolitikk mer å gå på hvis omstendighetene krever det?