Innsikt | Ukesoppdatering

Kinas nyorientering skaper regionale vinnere og tapere

Kinas nyorientering mot en mer moderne og mindre industribasert økonomi skaper regionale vinnere og tapere.

Det kinesiske rustbeltet

Nordøst-Kina var en gang Kinas stolthet, men den tungt industrialiserte regionen begynner å minne om et rustbelte.

Globaliseringen på retur

Siden finanskrisen i 2008 har vi lagt bak oss et tiår med avtakende globalisering.

Fall i handel og globalisering

Media har vært opptatt med å lage overskrifter om en kommende oppbremsing i verdenshandelen. Historiske tall viser at det negative skiftet ligger et stykke bak oss.

Handelskrig: En krig uten vinnere

Handelskrig har tapere, men enkelte land har mindre å tape enn andre. En eskalering av handelskonflikten mellom USA og Kina er utvilsomt negativ for vekstutsiktene i begge land.

Wall Street: Kommer oppgangen fra Feds helomvending?

Den solide børsoppgangen kobles mot helomvendingen fra Federal Reserve. Men det er ikke et tydelig mønster mellom helomvendinger i pengepolitikken og aksjemarkedsutviklingen.
Showing financial report

When the facts change: Momentum er i ferd med å snu i aksjemarkedet

Et nærstående positivt skift i momentum taler isolert sett for høyere risikotaking, men hva kan vi vente av aksjemarkedet når momentum blir positivt?

Wall Street Economics: Optimisme er ingen strategi

Wall Street-strategene er optimistiske; de har normalt spådd børsoppgang i store deler av perioden fra 2000 og frem til i dag. Men gir det mening å følge alltid optimistiske prognoser?
Fremvoksende markeder Formuesforvaltning

Fremvoksende markeder som kilde til risikospredning

Fremvoksende markeder er ikke nødvendigvis kilde til høyere avkastning, men er godt egnet til å spre av risiko.

ESG: Synd eller dyd på veien mot et mer bærekraftig samfunn?

Finanssektoren blir ofte trukket frem som en sentral aktør for et mer bærekraftig samfunn. Er ESG-industrien en synd eller en dyd?