Innsikt | Ukesoppdatering

Tyskland har finanspolitiske muskler

Tyskland er i finanspolitisk særstilling sammenlignet med andre G7-land. Nå kommer kravene om å bruke finanspolitikken.

USA alene på rentetoppen

For første gang i historien har den amerikanske sentralbanken den høyeste pengemarkedsrenten blant utviklede land. Nå ventes flere rentekutt.

Negative renter skyller over rentemarkedet

En bølge av negative renter skylder over rentemarkedet i stadig flere land.
Slik blir du en bedre investor Formuesforvaltning

Ny rekord i obligasjoner med negativ rente

En rekordhøy andel negative renter i sikreste obligasjonene skaper dilemma for investorer.
Formuesforvaltning kapitalmarkeder

Gult trafikklys i kapitalmarkedet

Trafikklyset for markedsrisiko har beveget seg fra "rødt" og fare til "gult" og aktsom.

Aksje- og rentemarkedet rundt rentekutt

Den amerikanske sentralbanken endret retning i pengepolitikken og kuttet nylig styringsrenten for første gang på ti år!

When the facts change: Fra undervekt til nøytral i aksjer

Flere ledende sentralbanker har snudd og kutter nå rentene. Det gir økt forventet avkastning fra aksjemarkedet.

Kinas nyorientering skaper regionale vinnere og tapere

Kinas nyorientering mot en mer moderne og mindre industribasert økonomi skaper regionale vinnere og tapere.

Det kinesiske rustbeltet

Nordøst-Kina var en gang Kinas stolthet, men den tungt industrialiserte regionen begynner å minne om et rustbelte.

Globaliseringen på retur

Siden finanskrisen i 2008 har vi lagt bak oss et tiår med avtakende globalisering.