Innsikt | Ukesoppdatering

When the facts change: Fra undervekt til nøytral i aksjer

Flere ledende sentralbanker har snudd og kutter nå rentene. Det gir økt forventet avkastning fra aksjemarkedet.

Kinas nyorientering skaper regionale vinnere og tapere

Kinas nyorientering mot en mer moderne og mindre industribasert økonomi skaper regionale vinnere og tapere.

Det kinesiske rustbeltet

Nordøst-Kina var en gang Kinas stolthet, men den tungt industrialiserte regionen begynner å minne om et rustbelte.

Globaliseringen på retur

Siden finanskrisen i 2008 har vi lagt bak oss et tiår med avtakende globalisering.

Fall i handel og globalisering

Media har vært opptatt med å lage overskrifter om en kommende oppbremsing i verdenshandelen. Historiske tall viser at det negative skiftet ligger et stykke bak oss.

Handelskrig: En krig uten vinnere

Handelskrig har tapere, men enkelte land har mindre å tape enn andre. En eskalering av handelskonflikten mellom USA og Kina er utvilsomt negativ for vekstutsiktene i begge land.

Wall Street: Kommer oppgangen fra Feds helomvending?

Den solide børsoppgangen kobles mot helomvendingen fra Federal Reserve. Men det er ikke et tydelig mønster mellom helomvendinger i pengepolitikken og aksjemarkedsutviklingen.
Showing financial report

When the facts change: Momentum er i ferd med å snu i aksjemarkedet

Et nærstående positivt skift i momentum taler isolert sett for høyere risikotaking, men hva kan vi vente av aksjemarkedet når momentum blir positivt?

Wall Street Economics: Optimisme er ingen strategi

Wall Street-strategene er optimistiske; de har normalt spådd børsoppgang i store deler av perioden fra 2000 og frem til i dag. Men gir det mening å følge alltid optimistiske prognoser?
Fremvoksende markeder Formuesforvaltning

Fremvoksende markeder som kilde til risikospredning

Fremvoksende markeder er ikke nødvendigvis kilde til høyere avkastning, men er godt egnet til å spre av risiko.