"Kennedy Center - Washington, DC"

Kerry Kennedy på Oslo-besøk

Robert F. Kennedy Centre er en av de viktigste forkjempere for menneskerettigheter i verden. Gjennom sine programmer for bevisstgjøring, støtte og opplæring verden over har senteret skapt sterke positive resultater.

Senteret skal i samarbeid med Partnership for Change, og med støtte fra blant andre Fritt Ord, etablere et program i norske skoler – Mot Uten Grenser. Programmet er kjent i en rekke land, og bidrar til å fremme gjensidig respekt og forståelse, og motvirke ekstremisme og mobbing ved å lære barn og unge å ta stilling til krenkelser. Partnership for Change samarbeider også med RFK Senteret i forbindelse med støtte til tidligere politiske fanger i Myanmar.

Formuesforvaltning får fra tid til annen, på kort varsel, muligheten til å arrangere slike møter. Tidligere har Formuesforvaltning hatt tilsvarende møter med blant andre Muhammad Yunus, Frederic de Klerk og Patric Vieira. Kunder som er interessert i å bli invitert til slike møter på kort varsel, kan gi beskjed til sin forvalter.

Vil du lese mer om Formuesforvaltnings arbeid med filantropi kan du gjøre det her.