Kvinner og yngre leder an på bærekraft

Kvinner og Millennials leder an på etterspørsel etter bærekraftige investeringer. I denne artikkelen trekker vi fram tre ting som utmerker seg.

Vi ser generelt en høy interesse for bærekraftige investeringer, men kvinner og Millennials (de som er født mellom 1981 og 1997) skiller seg likevel ut. De tenker annerledes om sine investeringer, og ønsker i større grad å investere mer bærekraftig. I Aftenpostens artikkel 26. september tar jeg for meg dette temaet. I denne artikkelen ønsker jeg å oppsummere og trekke fram tre ting som utmerker seg:

1. Tenker annerledes:

Yngre tenker annerledes om investeringer. 67 % av Millennials mener investeringer «er en måte å uttrykke sosiale, politiske og miljømessige verdier» mot 33 % hos Baby boomers (de som er født mellom 1946 og 1964). Yngre er også mer opptatt av å vite hva de eier, og er mer aktive med sine investeringer (MSCI).

Impact
Der kapitalen man genererer avkastning på også bidrar med positiv utvikling på miljø eller sosiale temaer.
Eksempelvis har flere forvaltere begynt å måle porteføljers impact i forhold til FNs 17 Bærekraftsmål.

ESG står for environmental, social and goverancce. Oversatt til miljø, sosiale faktorer og eierstyring.

2. Vil ha begge deler:

Kvinner og yngre investorer vil ha avkastning og impact med kapitalen. De ser at de ikke trenger å velge mellom fast food eller sunn mat, fresh bil eller miljøvennlig bil. De ser altså ikke noen trade off mellom avkastning og impact, tvert imot. Eksempelvis er kvinner nær dobbelt så tilbøyelige (40 %) som menn (23 %) til å tenke på impact i tillegg til
avkastning, når de gjør sine investeringer
(2016 ESG Trends to watch, MSCI).

3. Bærekraft for avkastning:

Kvinner og yngre investorer er i større grad opptatt av at bærekraft og ESG er viktige aspekter å vurdere når man investerer for best mulig risikojustert avkastning, og at selskaper med bra bærekraft/ESG praksis kan oppnå høyere lønnsomhet. Generelt mener mange investorer (nær 3 av 4) at bærekraft og ESG kan støtte avkastningen, men kvinner mer enn menn (72 % mot 60 %) ifølge MSCI.

Høyere interesse for bærekraftige investeringer hos Millennials

Det er generelt høyere interesse for bærekraftige investeringer hos Millennials (84 %) og kvinnelige investorer (76 %) sammenliknet med eldre: Baby boomers på 66 % og blant menn på 62 %.

Disse konkrete trendene ser vi i takt med at investorgruppene blir stadig mer fremtredende. I USA er det ventet at kvinner vil styre over 66 % av kapitalen innen de neste 10 årene (MSCI). Ikke minst står vi overfor et stort generasjonsskifte, der mer enn 30 trillioner dollar skal forflyttes fra Baby boomers og Millennials over de neste årene (MSCI).

Dette legger andre premisser for hva slags type investeringer disse investorene vil søke og som man må tilpasse seg å tilby. Ikke minst vil det kunne påvirke markedene i form av økt fokus på bærekraft og ESG blant forvaltere, og tjene de selskapene man har investert i som er bra på bærekraft og ESG.

Den finansielle aktøren MSCI (som blant annet leverer indekser) har i en samlet studie sett på interessen for bærekraftige investeringer, og hvilke grupper som skiller seg ut. Studiene er internasjonale med spesiell vekt på USA, men vi ser mange av de samme utviklingstrekkene.

Du kan finne artikkelen i Aftenposten her.

Se oversikten over den økende interessen for bærekraftig investering blant kvinner og millenials i infografikken under.

Kvinner og yngre leder an på bærekraft

Ønsker du å få innsikten rett inn i din egen innboks? Meld deg på vårt nyhetsbrev.