Likheter og ulikheter i det norske og internasjonale kunstmarkedet

Onsdag 8. oktober 2014 hadde Formuesforvaltning en kunstaften i samarbeid med Bukowskis, Nordens ledende auksjonsfirma. Bakgrunnen for seminaret var at Formuesforvaltning ønsket å belyse ulikheten i kunstmarkedet i Norge og internasjonalt. I store deler av verden oppleves en kunstboom – noe vi foreløpig ikke har sett i Norge.

I Norge er tilsynelatende kunstmarkedet lite. Omsetningen i det norske kunstmarkedet var på en foreløpig topp i 2007, hvor omsetningen endte på 720 millioner. Deretter sank den til et bunn-nivå i 2009. Da var omsetningen på 480 millioner. I årene etter har den gradvis tatt seg opp til 613 millioner i 2013, men markedet har ennå ikke kommet tilbake på samme nivå som for syv år siden. Tallene sier mye om kjøperinteressen, men de sier også noe om prisnivået.

Auksjoner i Norge de siste årene viser at det har vært en relativt stor andel usolgte arbeider. Dette er et trekk vi ofte ser når markedene er svake. Dette understekes av at det også har vært få rekordpriser i perioden. Det norske markedet står i kontrast til utviklingen i det internasjonale markedet. Der har vi sett økende omsetning og stadig nye prisrekorder.

Bukowskis representant, Anna-Karin Pusic, viste at det internasjonalt er en liten gruppe personer med ekstraordinær høy inntekt som har drevet prisene på kunst opp. I tillegg viste hun at det internasjonalt er et stort fokus, og store ressurser, på å rekruttere nye kjøpere inn i kunstmarkedet. Internasjonalt har priser og omsetning steget sterkt over flere år.

Hvordan orientere seg i det norske kunstlandskapet?

I Norge er det bred kunstinteresse, men ingen konsensus om hvem som er de mest interessante kunstnerne. Dette fører til at det kjøpende publikum blir usikre på hva som er bra kunst – og hva man skal kjøpe. Dette kan være noe av grunnen til at kjøpsinteressen for kunst i Norge er lav.

I Norge oppnår noen kunstnere bred folkelig anerkjennelse og kjøperinteresse. Ofte henger dette sammen med at disse kunstnerne har et ukomplisert og lettkjennelig uttrykk. Disse kunstnerne får ofte stor oppmerksomhet i media. Men denne gruppen kunstnere får ikke den samme oppmerksomhet og etterspørsel fra seriøse samlere, museer og gallerier. Det er således en todeling av det norske kunstmarked – med «de seriøse» på en side – og «de folkelige» på en annen side. I det «seriøse» kunstmiljøet skiller man ofte mellom uinteressante og viktige kunstnere.

Auksjoner

Hva kjennetegner en viktig kunstner?

En kunstner som er interessant i et seriøst perspektiv, er en kunstner som «treffer tidsånden» i sin samtid, og som har en tematikk som for ettertiden anses som tidsriktig for sin epoke. Disse kunstnerne gir oss nye perspektiver på samtiden – og er tidlig ute med å formidle holdninger og strømninger som senere får bredere aksept. Eller de kan ha rent kunstneriske uttrykk som er nye i kunstverdenen.

Ofte blir disse kunstnerne «outsidere» som ikke blir forstått av sin samtid, med et uttrykk som er provoserende – og ikke får aksept hverken hos publikum eller i media – men som i ettertid blir stående som viktige fra sin epoke. Det er bare et fåtall kunstnere i hver generasjon som over tid oppnår en slik status. Peder Balke, Christian Krohg, Edvard Munch, Jacob Weidemann, Kjartan Slettemark og Bjarne Melgaard er eksempler på slike kunstnere.

Historien har vist at det over tid er de viktige kunstnerne som har suksess. Her er det ingen uenighet mellom kunsthistorikere/museer/andre seriøse krefter og kunstmarkedet om hva som er god kunst. Således er det de viktige kunstnerne som oppnår de høyeste prisene i kunstmarkedet over tid.

Hvordan man skal orientere seg i den seriøse delen av kunstmarkedet – er et viktig tema dersom man ønsker å investere i kunst som står seg over tid.

Kunstmarkedet hittil i 2014

Kunstmarkedets temperaturmåler er auksjonene, og vi gir her en kort oppsummering av noen inntrykk fra årets auksjoner hos Grev Wedels Plass Auksjoner (GWPA) og Blomqvist. Internasjonalt er det innen samtidskunsten det oppnås høyest priser. I Norge ser vi foreløpig en annen tendens.

Høyeste priser på auksjoner hittil i 2013 er oppnådd for eldre kunst, og de to høyeste tilslagene på auksjoner i år, er oppnådd for to arbeider av Harriet Backer. Et vakkert impresjonistisk maleri fra Sandvikselven (se foto) ble solgt hos GWPA for 2,2 millioner kroner i juni, og Blomqvist solgte et lite interiør for 1,3 millioner kroner, også det i juni. Blomqvist solgte et Akerselven-motiv av Frits Thaulow for 670 000 kroner i juni.

Dette er relativt gode priser. For øvrig var det mye usolgt eldre kunst hos begge auksjonsforretningene første halvår, bl.a. Christian Krohgs «Håret flettes» fra 1888, hos Blomqvist. Et vakkert og kjent motiv, men vurderingen var tydeligvis for høy i dagens marked, med en vurdering i intervallet kroner 850 000 – 950 000.

kunst norge

Solid pris: Høyeste priser på auksjoner hittil i 2013 er oppnådd for eldre kunst, og de to høyeste tilslagene på auksjoner i år, er oppnådd for to arbeider av Harriet Backer. Et vakkert impresjonistisk maleri fra Sandvikselven (se foto) ble solgt hos GWPA for 2,2 millioner kroner i juni.

Innen etterkrigskunsten står Jacob Weidemann sterkt med flere gode salg første halvår. Høyest pris ble oppnådd hos Blomqvist for et hestehov-bilde fra 1972. Bildet ble solgt for 470 000 kroner. Skuffelser ble det imidlertid for Kai Fjell, da Blomqvist frembød et betydelig verk fra 1943 med vurdering på kroner 2 000 000. Dette fant ingen kjøper til denne prisen. Av Odd Nerdrum har det vært flere eldre interessante arbeider for salg i år, Blomqvist solgte Citadellet 1976, og Biliststudie fra 1966 for henholdsvis 400 000 og 240 000 kroner.

Blomqvist avholdt auksjon over «Moderne» (etterkrigskunst) og «Contemporary» (ung samtidskunst) tirsdag 14. oktober. Her befestet Jacob Weidemann sin sterke posisjon med auksjonens høyeste tilslag på 325 000 kroner for maleriet «Et lite epletre» fra 1966. Det ble ny rekord for Kjartan Slettemark, i det hans «Nixon Visions» fra 1971 ble solgt for 320 000 kroner.

En annen «klassiker» fra 70-tallet, Per Kleivas «Blad fra imperialismens dagbok», tre grafiske arbeider i en serie, ble solgt for 145 000 kroner. Dette gjør ham til en av vår tids dyreste grafikere. Også Odd Nerdrum bekreftet sin posisjon – med et salg på 200 000 kroner for «Gitarspiller», fra 1973. Det var således kunst fra 60- og 70-tallet som fikk de høyeste prisene på denne auksjonen.

Innen den yngre kunsten var det en del usolgte objekter, men det var god interesse for Kenneth Bloms «Trond» (hai-motivene til Blom har fornavn etter kunstkritikere i pressen). Dette gikk for 70 000 kroner (vurdering kr 50 000.-), og Per Barclays foto «Reverence» (se foto) fra 2001 ble solgt for 60 000 kroner. Alt i alt er inntrykket fra auksjoner i Norge hittil i år at markedet er avventende, men med økende priser på verk av høy kvalitet.

Bedring i sikte også i Norge?

Med kunstboom internasjonalt, og god kjøpekraft i Norge, er det grunn til å forvente prisøkning og et bedre kunstmarked også i Norge fremover. Antall solgte objekter pr. år – med tilslag over 1 000 000 kroner – kan være en interessant indikator fra kunstmarkedet (se grafikk). En summering av salg med tilslag over 1 000 000 kroner hos GWPA sier noe om en økende kunstinteresse.

Fra en topp på 16 salg over 1 million kroner i 2007, har vi sett lav interesse over flere år (2009- 2012). I 2013 var det imidlertid en markert bedring – og antall salg over en million økte til ni. Dette kan gi en indikasjon på at vi går mot et kunstmarked, også i Norge, med økende kjøperinteresse – og priser

gså i Norge, med økende kjøperinteresse – og priser. Hos Formuesforvaltning viser vi for tiden utstillingen «Tre reiser. Tre Landskap». Utstillingen vises i våre lokaler i Henrik Ibsens gt. 53 i Oslo. Dette er en grafikkutstilling med arbeider av H.K.H. Dronning Sonja, Ørnulf Opdahl og Kjell Nupen. I tillegg viser vi grafikkmappen «The Long Island Journey» med arbeider av H.M. Dronning Sonja og Ørnulf Opdahl. Denne mappen består av seks verk – tre av hver kunstner. Mappen har et lite opplag, og er til salgs til våre kunder. Utstillingen kan sees alle dager i åpningstiden. Omvisning kan avtales med vår kunstrådgiver.

Alle våre kunstinteresserte kunder og kontakter er velkommen til å være med i vårt Kunstforum. Dette er uforpliktende og gratis, og deltagere i Kunstforum inviteres til ulike arrangementer innen kunst i våre lokaler, og øvrige visninger/omvisninger i museer og gallerier.

Fotografiet av Per Barclay

Solgt: Fotografiet av Per Barclay, «Reverence» ble solgt hos Blomqvist den 14. oktober 2014 for 60.000 kroner.

Vil du lese flere artikler om kunst? Besøk bloggen vår her.