Om forventet avkastning

Børsuroen kan for mange av våre kunder ha reist spørsmålet om hva slags avkastning de kan forvente fremover. Tidligere har vi sagt at forventningene de nærmeste tre til fem årene er lavere enn et historisk gjennomsnitt.

Finansavisen har på lørdag (27.10.18) også skrevet om dette temaet, og stilt spørsmål ved hvilken avkastning vi i Formuesforvaltning forespeiler våre kunder. Artikkelen er basert på informasjon som er tatt ut av sin sammenheng og blir dermed mivisende. Finansavisen ble gjort oppmerksom på dette, men har likevel valgt å publisere artikkelen.

Faktum er at Formuesforvaltning har fastlagte markedsforventninger som ligger til grunn for alt vårt arbeid, og som går igjen i all kundekommunikasjon. Disse anslagene er utarbeidet i henhold til anerkjente metoder og er klart lavere enn dem Finansavisen bruker i sin artikkel. Dette vet Finansavisen også.

I tabellene under kan du se våre forventninger til avkastning og risiko på kort og lang sikt. De kortsiktige avkastningsforventningene er lave fordi rentenivået er uvanlig lavt.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi anslår forventet avkastning for ulike investeringer.