TNS Prospera Private Banking Norway Formuesforvaltning nr 1

Formuesforvaltning nr. 1 i det norske wealth management-markedet

Analyseselskapet TNS Prospera gjennomfører årlig en analyse av tilfredsheten blant kunder i det norske wealth management- og private banking-markedet. TNS Prospera har spurt 500 personer med mer enn MNOK 5 i finansiell formue i Norge. I analysen for 2017 går Formuesforvaltning til topps, slik de også gjorde i 2016.

– Dette er vi stolte av. Vi er opptatt av å være på kundens side, derfor er det ekstra tilfredsstillende å se at våre kunder verdsetter Formuesforvaltning på en måte som tar oss til nummer en i denne rangeringen, sier Formuesforvaltnings administrerende direktør Øystein Bø.

På kundens side

– Helt siden etableringen av Formuesforvaltning i år 2000 har selskapets virksomhet hatt som ledestjerne å ivareta kundens interesser og utvikle løsninger til kundens beste. Et viktig fundament for å kunne innfri dette løftet har vært uavhengighet. Begrepet benyttes av mange og har mange dimensjoner. I Formuesforvaltning har uavhengighet preget hvordan forretningsmodellen har blitt utviklet. Vi har alltid fokusert på å utvikle selskapet i tråd med våre kunders behov, og selvfølgelig i tråd med både nye og eksisterende lovkrav, forteller han.

– All rådgivning handler om å forstå kundens målsettinger og behov. Det å ta utgangspunkt i kundens beste uten sidehensyn eller egne agendaer. I Formuesforvaltning er det å være på kundens side et mantra. Vi vet at dette gir de beste resultatene for våre kunder i det lange løp, og det er gledelig å se at kundene vedsetter dette, sier Bø.

TNS Prospera Private Banking Norway Formuesforvaltning nr 1

Her kan du også lese om fjorårets resultater.