«Partnership for Change».

«Partnership for Change» fortsetter

«Partnership for Change» ble initiert av Formuesforvaltning og så dagens lys i 2010. Dette er en arena som bringer sammen ledende forandringsagenter, både nasjonale og internasjonale, fra ulike deler av samfunnet.

Gjennom fokus på å vise frem gode eksempler innen sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon, samt arbeide for et bredt og åpent forum der ulike samfunnsaktører kan komme sammen, har «Partnership for Change» vist seg som et handlingsorientert og effektivt miljø for å fremme sosial innovasjon.

Årlig konferanse

«Partnership for Change» fremmer en rekke ulike endringsprosjekter innen sosial innovasjon. Årlig arrangeres også en konferanse i samarbeid med blant annet Den Norske Opera og Ballett. Under årets konferanse deltok blant annet HKH Kronprins Haakon i tillegg til Percy Barnevik, leder av Hand in Hand og Jaqueline Novogratz, leder av Acumend Fund. HKH Kronprins Haakon snakket om sitt prosjekt Global Dignity.

Ingrid Stange leder filantropisk rådgiving hos Formuesforvaltning og er den som har tatt initiativet til «Partnership for Change».

– Vi startet filantropirådgivning i Formuesorvaltning i 2000. Hensikten har hele tiden vært å bygge bro mellom næringslivskompetanse og kompetanse innen sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon. Gjennom stiftelsen, Et Rikere Liv, er vi involvert i en rekke prosjekter innen dette området, både i Norge og internasjonalt. «Partnership for Change» tar dette videre og inviterer inn andre som har samme mål og bringer kompletterende kompetanse sammen for ytterligere sosial innovasjon, sier Ingrid Stange.

– Hva er målsetningen for «Partnership for Change»?

– «Partnership for Change» er en arena hvor vi bringer frem og viderefører prosjekter innen sosial innovasjon. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt de utfordringer vi står overfor både nasjonalt og internasjonalt, og vi vil sette fokus på effektive forandringsprosesser som er satt i verk for å møte disse utfordringene. Det er en arena hvor det å jobbe på tvers av samfunnsstrukturer er en del av løsningen. En arena hvor næringsliv, sosiale entreprenører, myndigheter, frivillige organisasjoner og media kan delta, sier Stange.

Endringer for en bærekraftig verden

Ledende bedrifter har gjennom World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) kommet frem til at med dagens tempo trenger vi to til tre planeter innen 2050. I sin visjon for 2050 har de vist hvilke endringer som kreves for at vi skal ha en bærekraftig verden.

– «Partnership for Change» har som sin visjon et samfunn der myndigheter, næringsliv, investorer og frivillige går inn i et aktivt og nært samarbeid for å skape effektive tiltak for bærekraftig endring. Dette handler ikke bare om miljøvern. Hele vårt tankesett må endres for å ivareta hver enkelt persons verdighet samt gi rom for det mangfold som dagens samfunn representerer, sier Stange.

Dignity and empowerment

Neste års konferanse vil bli gjennomført i mars. Temaet for konferansen vil være «Dignity and Empowerment», med spesielt fokus på kvinner.

– I samfunn der «Dignity and Empowerment» er mangelvare, spiller kvinnen en spesielt viktig rolle. En rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere har sagt ja til å delta, sier Stange.

De tidligere kvinnelige nobelprisvinnerne, «Nobel Women’s Initiative», vil delta og er partnere. I tillegg jobbes det også med å få årets nobelprisvinnere til konferansen. Oslosenteret for fred og menneskerettigheter og frivillige organisasjoner som Fokus og Norske Kvinners Sanitetsforening er også partnere.

– Kvinnene står for oppdragelse og hoveddelen av produksjonen som skjer i lokalsamfunnene i den tredje verden. Samtidig utsettes de ofte for fornedrelse og vold. Også i vårt eget land er mange kvinner utelukket fra store deler av samfunnslivet. Dette gjelder spesielt for enkelte innvandrerkvinner som kommer fra samfunn der kvinner undertrykkes. Det er nødvendig å fokusere på å bedre kvinne-nes posisjon for å skape bærekraftige sosiale samfunn. Her ligger mye av nøkkelen til vedvarende sosial innovasjon, sier Stange.

 Somalisk ungdom

Prosjekt: Somalisk ungdom fra Skandinavia og USA samarbeider gjennom «Partnership for Change» om bedre integrering i prosjektet NORSOMBRO.

Hvis du vil vite mer om Partnership for Change sitt arbeid, anbefaler vi denne artikkelen.