Samfunnsansvar som en kilde til innovasjon

Hva er det som gjør en administrerende direktør for et multinasjonalt selskap til en «rockestjerne»? Hvorfor strømmer studenter, journalister, politikere og næringslivsledere til for å høre ham snakke? Og hva er det som gjør at aksjekursen i selskapet dobles, mens den relevante indeksen synker med ti prosent?

På sin første dag som administrerende direktør for Unilever, tok Paul Polman et svært modig grep. I sin tiltredelsestale fortalte han investorer, styre og medarbeidere at fra nå av skulle det være slutt på kortsiktige resultatmål. Fra dag én skulle Unilever fokusere på å skape langsiktig verdi for alle sine interessenter, ikke bare aksjonærene. Siden den gang har bærekraft og ansvarlighet vært nøkkelbegreper i all kommunikasjon fra Unilever. Selskapets visjon, beskrevet på deres hjemmesider, er klar og entydig: To make sustainable living commonplace. Med nesten en fjerdedel av verdens befolkning som kunder til enhver tid, er det åpenbart at selskapet setter tydelige spor i samfunnet. Deres ønske er å sette positive spor. Det ambisiøse målet mot 2020 er å bidra til at en milliard mennesker får en bedre helse og et bedre liv, samtidig som miljømessige fotspor halveres. Fokuset skal hele tiden være å skape verdi for alle interessenter, både aksjonærer, ansatte, kunder og samfunnet for øvrig.

Som aksjonærer representerer vi bare en del av et selskaps interessenter. Ansatte, kunder, lokalsamfunn, myndigheter og samfunnet generelt er også viktige interessenter, og bedriftens handlinger påvirker alle disse. Ofte kan vi selv representere flere av disse interessentene, både som kunde, aksjonær, samfunnsborger og forelder eller besteforelder til kommende generasjoner.

Vi krever i økende grad at næringslivet er bevisst sitt ansvar i forhold til alle disse rollene. Om vi, som finansiell investor, kun interesserer oss for aksjeverdien, vil vi likevel være tjent med at selskapets ledelse viser samfunnsansvar, ganske enkelt fordi alt annet vil skade selskapets finansielle verdi på lang sikt.

Vi har sett stadige eksempler på at en virksomhet ikke kan eksistere i det lange løp, uansett hvor lønnsom den er, dersom lokalsamfunnet forsøples. Samtidig kan den selvsagt ikke eksistere med langvarige tap, uansett hvor miljøvennlig den er. Et fokus på å skape verdier, og samtidig unngå skade, vil ikke være effektivt hvis betydningen for interessentene vurderes isolert og separat. En bedriftsleder som forstår dette vil oppleve at verktøykassen for å skape innovasjon og vekst for selskapet utvides. Dersom bedriften utvikler verktøy for å internalisere et helhetlig syn på interessenter, vil man skape gode muligheter for å utvikle unike fortrinn for selskapet.

Fra en statisk og kortsiktig fokus på å øke omsetning og redusere kostnader for å sikre lønnsomhet og kortsiktig verdi for aksjonærene, vil en helhetlig interessentfokus åpne opp for et bredere handlingsrom for å skape innovasjon. Dette kan etablere et større potensial for å forbedre lønnsomheten langsiktig.

I rapporten «From the Stockholder to the Stakeholder» (Clark, Feiner, Viehs 2015) gjennomgås tilgjengelig forskning på ESG. Et stort flertall av kildene konkluderer med at selskaper som har tydelig og robust praksis med hensyn til bærekraft, har bedre operasjonelle resultater, og dermed bedre kontantstrøm. Forsvarlig praksis gir bedre avkastning på investeringer.

For å være effektiv må innovasjon for en bærekraftig strategi ha et strategisk fokus på de faktorene som er mest relevante for bedriftens virksomhet. Dette vil være ulikt for de ulike bransjene og produksjonsprosessene. Ved systematisk å gjennomgå de ulike elementene i en virksomhets verdikjede, åpner ledelsen opp for kreativitet som kan gi innovative løsninger både i prosesser og produkter. Blant pionerene som helt ut integrerer ESG og internaliserer samfunnskostnader søkes det aktivt samarbeid og partnerskap gjennom åpen innovasjon. På den måten økes mulighetene for bedre løsninger både for bedriften og samfunnet.

Ved å integrere shared values i strategisk og operasjonell ledelse av Unilever, er Paul Polman en av pionerene i næringslivet. Selskapet har eksplisitt definerte ambisjoner om å skape verdi for alle interessenter, og de ønsker all åpen innovasjon velkommen. Det er dette som gjør ham til en  «rockestjerne» blant forandringsagenter så vel som aksjonærer over hele verden.

Les flere artikler om bærekraft og innovasjon her.