Skatteetatens endringsmelding av Aksjeoppgave for 2018

Skrevet av Tore Fritsch

Et stort antall skatteytere fikk nylig et brev fra skatteetaten der det kommer frem at det foreligger nye opplysninger i skattemeldingen for 2018. Her er vårt tips til hva du bør gjøre.

Mange skattytere opplever det som skremmende å motta brev fra skatteetaten der det hevdes at man ikke er lignet på korrekt måte. Et stort antall skattytere fikk seg derfor en ubehagelig overraskelse da skatteetaten nylig sendte ut tusenvis av brev med overskriften «Aksjeoppgave for 2018 – Rekalkulert». Der kommer det frem at det foreligger nye opplysninger i skattemeldingen for 2018. Det er altså en «oppdatert»-versjon av den oppgaven som skattyterne mottok i mars 2019.

Ikke tatt hensyn til beløp

Skatteetaten har ikke foretatt noen kontroll av de faktiske tallene i skattemeldingen som ble levert i 2019 eller sett på differansen mellom de to oppgavene. I mange tilfeller dreier det seg om svært små endringer i formue. Så langt har vi sett på flere titalls saker på vegne av kunder, der endringer i formue har variert med beløp mellom en krone og 9.000 kroner. Ingen av disse tilfellene gir noen ut- eller innbetaling fra eller til skatteetaten.

Umulig å rette

Mottakerne av meldingen som har forsøkt å bruke den angitte metode for å foreta retting, opplever at den beskrevne fremgangsmåten for retting er ikke mulig å benytte.

I brevet står det: «Du kan logge deg inn via skatteetaten.no hvor det ligger en ny versjon av skattemeldingen som du kan hente frem, kontrollere og levere.»  Går du inn via skatteetaten.no og skal endre noe for 2018 blir du henvist til Altinn. Logger du på Altinn opplyses det at du skal gå i arkivet og hente opp en ny kopi av skattemeldingen for 2018. Men muligheten til å lage en slik ny kopi ble stengt i januar 2020.

Gjør en sjekk

Vårt råd er at du bør foreta en slik sjekk som de ber deg om (selv om det denne gangen synes å være de færreste som har grunn til å måtte gjøre noe mer). Er det en differanse av noen betydning (formuen endres med mer enn kr 50.000 eller inntekt med mer enn kr 2.000) så bør du sende inn en klage/anmodning om retting for 2018 – bruke skjemaet RF-1366. https://www.skatteetaten.no/skjema/endringsmelding/.

Ønsker du snakke med vår skatteekspert Tore Fritsch. Ta kontakt her.

Del artikkel

Nyhetsbrev