Innsikt | Tag: arv

God family governance i familieselskaper

I denne artikkelen ser vi på noen prinsipper og mekanismer for det vi kaller god «family governance».

Hvordan bevare og utvikle verdiene over generasjoner?

Noen hevder at over en tredjedel av alle generasjonsskifter mislykkes. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva som kan øke sjansene for en vellykket formuesoverføring.

Hva hvis arveavgiften kommer tilbake?

Et regjeringsskifte i 2017 kan ikke utelukkes. Dette tilsier at man bør vurdere om aksjer, eiendom ol. skal overføres til barn allerede nå.

Trenger jeg et testament?

Uten et testament har du i realiteten valgt arvelovens ordning – men vet du egentlig hva du da har valgt?
Formuesforvaltning diskresjonær forvaltning

Arveavgiften er fjernet – hva nå?

I denne artikkelen omtales først de generelle konsekvensene av at arveavgiften er fjernet og noen av de nye utfordringene vi får.

Forslag til ny arvelov

I denne artikkelen ser vi på de foreslåtte endringene i ektefellers og samboeres arverett, i tillegg til reglene om hva man kan disponere over i testamentet.