Innsikt | Tag: arveavgift

Hva hvis arveavgiften kommer tilbake?

Et regjeringsskifte i 2017 kan ikke utelukkes. Dette tilsier at man bør vurdere om aksjer, eiendom ol. skal overføres til barn allerede nå.
Formuesforvaltning diskresjonær forvaltning

Arveavgiften er fjernet – hva nå?

I denne artikkelen omtales først de generelle konsekvensene av at arveavgiften er fjernet og noen av de nye utfordringene vi får.