Innsikt | Tag: baerekraft

Formuesforvaltning er nå medlem av CDP

Formuesforvaltning har blitt medlem av organisasjonen CDP. Hvordan skal vi bruke dette fremover?

Kvinner og yngre leder an på bærekraft

Kvinner og Millennials leder an på bærekraftige investeringer. I denne artikkelen trekker vi fram tre ting som utmerker seg.

Samfunnsansvar som en kilde til innovasjon

Hva er det som gjør en administrerende direktør for et multinasjonalt selskap til en «rockestjerne»?

ESG Alpha - et skifte finner sted

Selskaper som er dyktige på ESG, kan gi investorer et fortrinn - bedre risikojustert avkastning på deres investeringer.
ESG og bærekraftige investeringer

Fokus på ESG og bærekraftige investeringer

Formuesforvaltnings bærekraftsstrateg Susanne Gløersen snakker om bærekraftige investeringer på Nordnets podcast «Pengepodden».
«Partnership for Change».

«Partnership for Change» fortsetter

«Partnership for Change» ble initiert av Formuesforvaltning og så dagens lys i 2010. Dette er en arena som bringer sammen ledende forandringsagenter, både nasjonale og internasjonale, fra ulike deler av samfunnet.