Innsikt | Tag: esg

Kvinner og yngre leder an på bærekraft

Kvinner og Millennials leder an på bærekraftige investeringer. I denne artikkelen trekker vi fram tre ting som utmerker seg.

ESG Alpha - et skifte finner sted

Selskaper som er dyktige på ESG, kan gi investorer et fortrinn - bedre risikojustert avkastning på deres investeringer.
ESG og bærekraftige investeringer

Fokus på ESG og bærekraftige investeringer

Formuesforvaltnings bærekraftsstrateg Susanne Gløersen snakker om bærekraftige investeringer på Nordnets podcast «Pengepodden».