Innsikt | Tag: filantropi

partnership for change logo

Fem år med Partnership for Change

Partnership for Change har siden 2012 vært organisert som en uavhengig stiftelse med mål om å bidra til miljømessig, økonomisk og et sosialt bærekraftige lokalsamfunn.
African Chidren's Hands

Derfor er sosial innovasjon viktig

Vi står overfor store sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer i verden, både på lokalt nivå og på globalt nivå. Som følge av dette, vil skape betyde - lige utfordringer i tiden fremover.
Enjoying a story

Hvordan kan vi forberede neste generasjon til et samfunn vi bare kjenner konturene av?

Hvordan kan vi forberede neste generasjon til et samfunn vi bare kjenner konturene av? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi kan bevege oss mot en ny tid.
Asian woman feeding food to little child.

Fokus på barn, ungdom, kvinner og miljø

Med sitt nye fond ønsker Partnership for Change å bidra aktivt til sosial innovasjon.
«Partnership for Change».

«Partnership for Change» fortsetter

«Partnership for Change» ble initiert av Formuesforvaltning og så dagens lys i 2010. Dette er en arena som bringer sammen ledende forandringsagenter, både nasjonale og internasjonale, fra ulike deler av samfunnet.