Innsikt | Tag: forvaltning

Stock data concept

Bakspeilets beste venner

Å bruke årets vekst som prognose på veksten det neste året, gir skivebom når du har økonomiske svingninger.

Et nordisk blikk på aksjeforvaltning

Nært er kjært. Derfor foretrekker folk å kjøpe norske aksjer. Dessverre fører ikke følelsene våre alltid til den beste formuesforvaltningen.
Celebrating their anniversary with some bubbly

Vekst og velferd

Skal vi få oppfylt alle våre ønsker, må vi enten jobbe mer eller bedre. Hva skaper vekst, og hva slags velferd vil framtiden ønske?

Skyfri himmel

Aksje-analytikerne melder mest godvær, men økonomiske spådommer indikerer at sjeføkonomene er i ferd med å gå dem i næringen.

På kundens side

Å si at man setter kundens interesser først, er lett. Det er vanskeligere å gjennomføre i praksis.

Forslag til ny arvelov

I denne artikkelen ser vi på de foreslåtte endringene i ektefellers og samboeres arverett, i tillegg til reglene om hva man kan disponere over i testamentet.

Fondene som bløffer

Foretak som lykkes med å sette kundens interesser først og gi uavhengige råd, kan virkelig sette spor etter seg i finansbransjen.

Det regner penger

Den amerikanske sentralbanken lar det regne penger over Wall Street. Federal Reserve lykkes godt med å styre aksjemarkedet til nye rekorder, men mannen i gata lurer på hvor rikdommen går.