Innsikt | Tag: generasjon

Hvordan bevare og utvikle verdiene over generasjoner?

Noen hevder at over en tredjedel av alle generasjonsskifter mislykkes. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva som kan øke sjansene for en vellykket formuesoverføring.

Forslag til ny arvelov

I denne artikkelen ser vi på de foreslåtte endringene i ektefellers og samboeres arverett, i tillegg til reglene om hva man kan disponere over i testamentet.