Innsikt | Tag: kunden

På kundens side

Å si at man setter kundens interesser først, er lett. Det er vanskeligere å gjennomføre i praksis.