Innsikt | Tag: miljo

Formuesforvaltning er nå medlem av CDP

Formuesforvaltning har blitt medlem av organisasjonen CDP. Hvordan skal vi bruke dette fremover?
African Chidren's Hands

Derfor er sosial innovasjon viktig

Vi står overfor store sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer i verden, både på lokalt nivå og på globalt nivå. Som følge av dette, vil skape betyde - lige utfordringer i tiden fremover.