Innsikt | Tag: personlig-okonomi

Celebrating their anniversary with some bubbly

Vekst og velferd

Skal vi få oppfylt alle våre ønsker, må vi enten jobbe mer eller bedre. Hva skaper vekst, og hva slags velferd vil framtiden ønske?