Ukraina og markedssituasjonen

Skrevet av Formue

Den russiske invasjonen av Ukraina vil få geopolitiske, økonomiske og finansielle konsekvenser. Situasjonens alvorlighet og uforutsigbarhet bidrar til frykt og usikkerhet. Dette utfordrer oss ikke bare som mennesker og investorer, men illustrerer også betydningen av en god forvaltningsstrategi.

På webinaret vil vi forsøke å besvare spørsmål som: Hvordan vil Ukraina-konflikten påvirke verdensøkonomien og finansmarkedene? Hvilke konsekvenser vil dette kunne få for våre kunders investeringer? Hva gjør vår investeringsavdeling for å forsikre at kundenes midler er forvaltet på en forsvarlig måte?

Se webinaret her

Kontakt oss