Hvordan utpeke kunstnere som blir en god investering?

Skrevet av Geir Dagfinn Hauge

I Norge er det bred kunstinteresse, men liten enighet om hvem som er de mest interessante, spennende eller «viktige» kunstnerne. Og slik bør det være – kunsten skal ha rom for ulik smak og orientering.

Når kunstkjøp også har et investeringselement er det annerledes. Da er det noen kriterier som fremstår som viktige, og som de mest suksessfulle kunstnere har til felles.

Disse kriteriene er «universelle» i den forstand at de var like aktuelle på J. C. Dahl, eller Harriet Backer sin tid. En kunstner som er interessant i et investeringsperspektiv, er en kunstner som treffer tidsånden i sin samtid, og som har en tematikk som for ettertiden anses som tidsriktig for sin epoke. Disse kunstnerne gir oss nye perspektiver på samtiden, og er tidlig ute med å formidle holdninger og strømninger som senere får bredere aksept.

De viktigste suksesskriteriene er:

 

1.


Kunstnerisk utdannelse

Erfaring viser at kunstnere med suksess til alle tider har hatt en utdannelse som kunstner, dog ikke uten unntak.

2.


Eget og gjenkjennelig uttrykk

Kunstneren har et kunstnerisk uttrykk som er nytt, og som særpreger kunstneren – de blir kunstnerens «signatur». Det er således lett å kjenne igjen kunstnerens verk.

3.


Stiller ut i de mest kjente galleriene

Kunstneren stiller ut sine verk i de mest anerkjente galleriene. De mest ambisiøse og dyktige gallerister og kunstnere ser ut til å «finne hverandre».

4.


Kjøpes inn av samlere og museer

Kunstneren kjøpes inn av museer, institusjoner og toneangivende private samlinger, og gjør seg gjerne gjeldende i konkurranser om offentlige utsmykningsoppdrag.

5.


Anerkjent i pressen

Det publiseres kataloger og biografier om kunstneren. Disse kunstnerne blir dessuten tatt alvorlig av pressen i form av seriøse (om ikke alltid gode) anmeldelser.

6.


Annenhåndsmarked

Disse kunstnerne har også et annenhåndsmarked, slik at verkene kan omsettes gjennom auksjoner, i gallerier og hos kunsthandlere. En kunstner som ikke kan omsettes i et annenhåndsmarked, vil som regel ikke kunne bli en god investering.

(Artikkelen fortsetter under)

Ønsker du en uforpliktende prat om kunst og kunstinvesteringer?
[gravityform id="13" title="false" description="false"]

Eksempler på kunstnere som er gode investeringer

Det er bare et fåtall kunstnere som over tid fyller disse kriteriene, og således oppnår en status som fremstående i sin samtid. I hver generasjon norske kunstnere er det ofte bare 10 til 15 som «overlever» eller blir aktuelle og interessante på lang sikt. Peder Balke, Christian Krohg, Edvard Munch, Jacob Weidemann og Kjartan Slettemark er eksempler på kunstnere fra tidligere tider som fyller kriteriene. Innen den etablerte samtidskunsten er Bjarne Melgaard, Sverre Bjertnæs og Morten Viskum eksempler på kunstnere med suksess i dette perspektivet.

Den unge samtidskunsten

Å peke på de «beste» kunstnerne er relativt enkelt for tidligere epoker i kunsten og for etablerte samtidskunstnere. Vanskeligere er det for den «unge» samtidskunsten. Det er et faktum at mange nyutdannede kunstnere «gir seg», av ulike grunner, noe som gjør det mer utfordrende å identifisere hvilke kunstnere som «overlever» blant de unge – dvs. kunstnere i 20- og 30-årene.

Fredrik Værslev er et eksempel på en ung kunstner som fyller «suksess-kriteriene». Han har utdannelse som kunstner, har et særpreget uttrykk, har anerkjent gallerist (Galleri Standard), stiller ut i museer, og er innkjøpt av museer og samlere. Og til tross for sin unge alder er han dessuten «auksjonsaktuell».

Han ble valgt til Festspillkunstner 2016 ved Festspillene i Bergen. Dette er trolig den høyeste anerkjennelse en norsk kunstner kan få. Værslev er gjennom Festpillutstillingens 60-årige historie den nest yngste utstiller.

Vil du vite mer? Kunst har alltid vært en viktig del av Formuesforvaltnings konsept. Les om vårt arbeid med kunst og filantropi her.

Nyhetsbrev