Hva er viktig å tenke på ved investering i kunst?

Skrevet av Geir Dagfinn Hauge

Hva som er god kunst er gjerne en smakssak. Vår estetiske orientering, verdier og interesser påvirker vår oppfatning av hva som er god kunst. Derfor liker noen et figurativt maleri av Odd Nerdrum, mens andre har glede av et konseptuelt verk av Marianne Heske.

Og slik bør det være – kunsten skal ha rom for ulik smak og orientering. Men når man kjøper kunst til hjem eller kontor – og samtidig vil sikre sine verdier, er det noen kriterier som fremstår som viktige. Vi har identifisert noen slike kriterier, eller fellestrekk ved kunstnere som har oppnådd anerkjennelse, og som har vært en god investering over tid.

Hvilke fem fellestrekk ser vi blant kunstnere som har oppnådd suksess?

For det første så har kunstnerne ofte en utdannelse innen kunstfaget. For det andre så ser vi at anerkjente kunstnere har et eget og lett gjenkjennelig uttrykk, for det tredje så har anerkjente kunstnere hatt utstillinger på de meste anerkjente museene og på de viktigste galleriene, for det fjerde så kjøpes anerkjente kunstnere inn av samlere og museer, og for det femte så har anerkjente kunstnere et annenhåndsmarked.

Les mer om hva som kjennetegner en god kunstinvestering her.

Disse kriteriene er universelle. De var like aktuelle på J.C. Dahl, eller Harriet Backer sin tid. En kunstner som er interessant og blir anerkjent eller viktig i kunstmarkedene, er en kunstner som treffer tidsånden i sin samtid, og som har en tematikk som for ettertiden anses som tidsriktig for sin epoke. Disse kunstnerne gir oss nye perspektiver på samtiden og er tidlig ute med å formidle holdninger og strømninger som senere får bredere aksept.

Det er bare et fåtall kunstnere som over tid fyller disse kriteriene, og således oppnår en status som fremstående i sin samtid. I hver generasjon norske kunstnere er det ofte bare 10-15 som overlever eller blir aktuelle og interessante på lang sikt. Peder Balke, Christian Krohg, Edvard Munch, Jacob Weidemann og Kjartan Slettemark er eksempler på kunstnere fra tidligere tider som fyller kriteriene. Innen den etablerte samtidskunsten er Fredrik Værslev, Mathias Faldbakken, Bjarne Melgaard, Sverre Bjertnæs og Morten Viskum eksempler på kunstnere med suksess i dette perspektivet.

Hva med den unge samtidskunsten?

Å peke på de mest anerkjente kunstnerne er relativt enkelt for tidligere epoker i kunsten og for etablerte samtidskunstnere. Vanskeligere er det for den unge samtidskunsten. Det er et faktum at mange nyutdannede kunstnere gir seg, av ulike grunner, noe som gjør det mer utfordrende å identifisere hvilke unge kunstnere som overlever.

Fra et investeringsperspektiv er den unge kunsten mer risikabel. Derfor har vi i vår rådgivning gjerne fokus på relativt etablerte samtidskunstnere – kunstnere som fyller kriteriene vi har pekt på.

Det er ca. 200 norske kunstnere gjennom tidene som fyller disse kriteriene, så med en tanke om å investere i kunst, og sikre verdier i kunst, bør det være noe for enhver smak.

Klikk her for å lese mer om Formuesforvaltnings arbeid med kunst.

Nyhetsbrev