Vibeke Bryde Christensen, rådgiver Oslo

Private bankingFor femte år på rad kåres vi til beste selskap innenfor Private Banking av Prospera Kantar.

Tusen takk for tilliten!

Tusen takk til alle dere som har gitt oss de gode tilbakemeldingene som har sendt oss til topps for femte år på rad. Dette inspirerer oss til å levere enda bedre tjenester og rådgivning til våre kunder fremover.

Øystein Bø, administrerende direktør

Dette er områder kundene har sendt oss til topps i:

Personlig kontakt

#1

Serviceinnstilling

#1

Løpende rådgivning

#1

Bærekraftige investeringer

#1

Etisk standard

#1

Investeringskompetanse

#1

Track record

#1

Nyheter og markedsinformasjon

#1

Digitale løsninger

#1

Rapportering

#1
Nr 1 Personlig kontakt

Vi er der du er

De personlige møtene med kundene er viktig for oss. Derfor er vi lokalisert på 17 ulike steder over hele landet. Hver kunde får en dedikert rådgiver som kjenner deg og din familie godt. Våre rådgivere blir hos oss lenge slik at du får en langvarig relasjon til din rådgiver.

formue

Silja Hika Jenssen, rådgiver i Oslo

formue
Nr 1 Serviceinnstilling

Tilgjengelig for kundene ved behov

Å være tilgjengelig for kundene er første prioritert for oss. Du får direktenummer til din rådgiver og du er velkommen til å ta kontakt så ofte du har behov. I vårt helhetlige tjenestespekter har vi eksperter innenfor skatt, juridisk rådgivning, pensjon og regnskapsføring som står klar til å hjelpe deg.

Nr 1 Løpende rådgivning

Et rikere liv

Vår visjon er å gi våre kunder et rikere liv og vår tilnærming starter alltid med å forstå kundens situasjon, mål og verdier. Gjennom vårt helhetlige tjenestespekter får kundene rådgivning som går langt utover investeringsporteføljen. Sammen legger vi en god plan som følges opp løpende slik at man kan nå de målene man setter seg.

formue
Verdiskapning

Vi skaper verdi for
kundene der de er

Kundene får tid og energi til å bruke på det som engasjerer dem

Trine Bratsberg Larsen

Vi møter mange dyktige entreprenører her i Telemark som har lykkes med å skape store verdier. Som formuesforvaltere hjelper vi dem med å gjøre livet bedre her og nå. Vi bevarer og utvikler verdiene som er skapt, slik at de ikke trenger å bruke dyrebar tid på å fordype seg i ulike investeringsprodukter. Vi hjelper kundene med å definere hva som virkelig er viktig, slik at tid og kapital kan fordeles i tråd med det. Gjennom vår rådgivning og tjenester får dyktige entreprenører tid og energi til å bruke på det som engasjerer dem

Kapitalen plasseres i internasjonalt anerkjente fond som har vist solide resultater

Normann Oftedal

Kundenes langsiktige mål og behov er alltid utgangspunktet når vi bygger opp deres investeringsporteføljer. De får tilgang til internasjonale fond som er nøye utvalgt og som normalt kun er åpne for profesjonelle investorer. Her i Stavanger har vi mange gründere som kunder. Vi gir dem mulighet å investere i noen av verdens ledende Private Equity-fond, som tilfører kapital til spennende vekstselskaper. På den måten bidrar de til at enda flere gründere lykkes med å skape noe nytt. Det synes de er verdifullt.

Vi sørger for at verdiene overføres til neste generasjon på best mulig måte

Monica Salthella

En formue er større enn kun de finansielle verdiene. Et kjært barndomshjem, en fritidseiendom, eller en rolle i et familieselskap kan fort bli kilde til konflikt for neste generasjon. Dette opptar stadig flere vestlendinger, og de kommer til oss for å få råd rundt hvordan de kan sikre et vellykket generasjonsskifte. Vi skaper ro og trygghet ved å legge til rette for åpenhet og god dialog med neste generasjon, samtidig som våre advokater sørger for at viktige dokumenter er på plass ved livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall.

Bærekraft i Formues-forvaltning

“Alt vi gjør skal være målbart, transparent og enkelt å forstå.”

Nr 1 Bærekraftige investeringer

En produktiv og ansvarlig forvaltning

Alle investeringer har innvirkning på omgivelsene. Det gjelder enten man investerer direkte i selskaper, via indeksfond eller velger aktiv forvaltning. Vårt løfte til våre kunder er å levere en produktiv og ansvarlig forvaltning, en tilnærming som gir konkrete resultater innenfor bærekraft. Vi tror på aktiv påvirkning fremfor ekskludering.

formue
formue
Nr 1 Etisk standard

På kundenes side

Vi jobber kun for kundens beste og har ingen egne produkter som vi skal selge. Kundene er vår oppdragsgiver og vi mottar kun honorar fra dem. Som uavhengig rådgiver mottar vi ingen betaling fra tredjeparter, og alle rabatter vi oppnår hos produktleverandører gis uavkortet tilbake til kundene. Alt vi gjør skal være åpent og transparent.

Som din rådgiver skal vi gjøre livet bedre for deg, her og nå. Vi hjelper deg med å definere hva som virkelig er viktig, slik at du kan fordele tid og kapital i tråd med det. På denne måten blir kapital et middel, og ikke et mål.

Nr 1 Investeringskompetanse

Vi gir deg en behagelig investeringsreise

Vår investeringsavdeling har høy kompetanse på forvalterutvelgelse og porteføljebygging. En typisk investeringsportefølje kan inneholde fra 70 fond og oppover, og inkludere minst 7 000 underliggende verdipapirer.

formue

Leder for aksjer Lars-Henrik Røren og investeringdirektør Niclas Hiller

formue
Nr 1 Track Record

God langsiktig avkastning

Våre kunder oppnår solid risikojustert avkastning. Modellporteføljen til Formuesforvaltning har oppnådd syv prosent årlig avkastning siden oppstart. Takket være jevn strøm av nye kunder og god årlig avkastning har kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning nå passert 92 milliarder kroner.

Å håndtere en stor formue er en krevende jobb med mange fallgruver. For å få oversikt og ta kontrollen ser vi formuen i tre deler – Trygghet, Bevare & Utvikle, og Skape – der målet er å finne den rette balansen.

Trygghet

Du skal føle deg trygg
på at du kan leve det
livet du ønsker uansett.

Vi bistår med å skaffe oversikt over din personlige økonomi slik at du kan se alle behov og muligheter. Vi gjør en skatte - messig og juridisk gjennomgang av hele din situasjon og sørger for at du får kontroll på viktige dokumenter som testament og fremtidsfullmakt. Vi gir deg rådgivning knyttet til digital og fysisk sikkerhet.

Bevare & Utvikle

Du skal bevare og videreutvikle det som er skapt for fremtiden og for dem som kommer etter deg.

Vi sørger for at du får en investeringsstrategi med en risikoprofil som passer for deg og din familie. Vi gir deg tilgang til aktivaklasser investorer, og som vanligvis kun er tilgjengelig for profesjonelle investorer og sørger for at du gjør investeringer som er i tråd med ditt verdisyn.

Skape

Du skal ha handlingsrom
for å kunne gjøre det du
brenner for.

Vi gir deg oversikt og hjelper deg å balansere kapital mellom livsstil, finansiell kapital og gründerkapital . Vårt tjenestetilbud frigjør tid slik at du kan fokusere på det som er viktig for deg, og sammen kan vi legge en plan for å realisere ditt samfunnsengasjement.

Nr 1 Nyheter og Markedsinformasjon

Vi jobber for å gi deg innsikt

Gjennom bloggen Innsikt, nyhetsbrev, webinarer og podcasts gir vi våre kunder innsikt i hvordan de kan få et rikere liv. Ønsker du innsikt i aksjemarkedet, pensjon, utfordringer i familiebedrifter etc.? Meld deg på vårt nyhetsbrev og våre webinarer og lytt til vår ukentlige podcast Thinking Beyond.

formue

Thinking Beyond med Lars-Henrik Røren og Tom Hauglund

formue
Nr 1 Digitale Løsninger

Test vår app

Har du lyst til å teste ut hvordan det er å være kunde i Formuesforvaltning kan du laste ned en testversjon av vår app. I appen kan du følge utviklingen i porteføljen hver eneste dag, signere viktige dokumenter og følge med på hvor bærekraftig dine investeringer er.

Test appen nå
Nr 1 Rapportering

Rapportering på alt

Vi rapporterer på alle dine investeringer også de du har utenfor Formuesforvaltning. På den måten får du god oversikt over alt du har fra en leverandør.

formue

Har du kontroll på formuen din?

Noen ganger kan det føles som man ikke investerer smart nok. Vi hjelper deg å evaluere din posisjon og gir deg tips tilpasset dine behov.

Ta testen

image
Innsikt

Vet du forskjellen på en fomuesforvalter og en kapitalforvalter?

I Formuesforvaltning har jeg mye mer tid til hver kunde, sier formuesforvalter Mads Hetle, som tidligere jobbet som kapitalforvalter, eller såkalt «private banker» i en av landets største banker.  -Jeg er mye mer enn bare en produktselger, jeg fungerer mer som en helhetlig rådgiver for kundene på veldig mange plan, sier Hetle.

Les mer
Hvem vi er

For 20 år siden var vi selv entreprenører. Les mer om vårt selskap her.

Les mer

Kontaktskjema

Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg