Bevare & utvikle

Bærekraft

Vet du hvilken påvirkning investeringene dine har på viktige områder som miljø, menneskerettigheter og korrupsjon?

En knusende FN-rapport fastslo at planeten beveger seg mot 1,5 grader global oppvarming så snart som i 2030 med mindre vi gjennomfører «enestående endringer i alle aspekter av samfunnet».

 

I løpet av det siste tiåret har vi sett investorer bli stadig mer bekymret for hvordan og hvor pengene deres blir investert og effekten av disse investeringene på klimaet.

 

formue

I tillegg til klimautslipp er det blitt mer og mer vanlig å rapportere ESG-kvalitet på investeringer. ESG står for miljømessige, sosiale forhold og eierstyring (Environmental, Social and Governance).

66 prosent av de som gjør vår test vet ikke hvilken påvirkning investeringene har på viktige områder som miljø, menneskerettigheter og korrupsjon

Environmental

Er bedriften gode på å håndtere sitt klimagassutslipp eller vannforbruk? Leverer den innovative miljøvennlige produkter?

Social

Har arbeiderne anstendig lønn og gode arbeidsforhold? Bryter bedriften menneskerettigheter? Hva med bedriftens leverandørkjede?

Governance

Hvordan er strukturen og maktbalansen i bedriftsledelsen? Hvordan er styret satt sammen? Er lederlønningene anstendige?

 

Det er mulig å redusere dette avtrykket ved å ta i bruk aktive forvaltere som investerer mer bærekraftig. Fler og fler innser at selskaper som er dyktige på bærekraft er bedre posisjonert for å tjene penger i en verden som endrer seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Selskaper med god ESG-score har også typisk vist seg å være bedre styrt og mer veldrevne enn gjennomsnittet

 

Det finnes også mange tematiske bærekraftsfond om man ønsker å investere for å påvirke mer spesifikke utfordringer. Dette er fond som tar sikte på å investere i selskaper som leverer løsninger til globale bærekraftsutfordringer som f.eks. vanntilgang og teknologi, fornybar energi, lavutslippstransport, m.m.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss