Bevare & utvikle

Generasjons-
planlegging

Har du planlagt hvordan verdiene skal videreføres til neste generasjon?

Studier konkluderer med at 2/3 av familiene mislykkes med generasjonsskiftet. Vår erfaring tilsier at oddsene er langt bedre for de som evner å planlegge for fremtiden.

 

Mange forbinder ordet generasjonsskifte med selve overføringen av aksjer, eiendom eller andre eiendeler fra foreldre til barn. Ikke sjelden er skatt også et sentralt tema. Og disse tingene er viktige. De er imidlertid kun en liten del av det store bildet, og for mange kanskje de enkleste bitene å legge. De emosjonelle sidene er ofte vel så krevende, og ord som «rettferdig» og «likebehandling» kan oppleves ulikt av ulike personer.

 

Ulike familiemedlemmers interesser og behov kan også skape utfordringer. Ikke minst der det finnes en familiebedrift som skal føres videre. En viktig del av generasjonsskiftet er å gjøre neste generasjon i stand til å innta de rollene de skal ha i dag og i fremtiden. Her er det avgjørende å stille de riktige spørsmålene og å bruke tid på å finne de rette svarene.

52 prosent av de som tar vår quiz har ingen plan for hvordan verdier skal videreføres til neste generasjon.

Start tidlig – «skiftet» er bare en del

Noen ser på «generasjonsskiftet» som en trussel. Jeg har da ikke tenkt å gi meg nå? Det er jo ingen til å ta over? Hva skal jeg da fylle dagene med? Hva skal jeg leve av? Og diskusjonen utsettes. Vår klare anbefaling er likevel å starte en slik prosess tidlig. Da har man tid til å finne gode løsninger, som tar hensyn til alle involverte. Det er normalt også langt flere handlingsalternativer. Og det er mulig å gradvis involvere neste generasjon, enten familien driver en bedrift eller primært finansiell forvaltning.

Sett målsettinger for familien og formuen

Familier som lykkes med generasjonsoverføringen, setter seg mål for hva de ønsker å oppnå. Noen er tydelige på at det viktigste er rettferdighet og likebehandling av barna. Andre fokuserer på å videreføre familiebedriften, mens noen vil utgjøre en forskjell i samfunnet. Disse målene blir styrende for hvordan generasjonsskiftet bør gjennomføres.

Lag struktur og styresett for familien

Det er viktig at familien bruker tid på å etablere en god struktur rundt formuen. Det krever at man finner frem til rett selskapsform, riktig eiersammensetning, et velfungerende styre, en god aksjonæravtale m.m. Noe av nøkkelen er å finne måter å utveksle informasjon, tanker og ideer på. For noen kan et familieråd eller eiermøte være en fin møteplass.

Forbered neste generasjon

Og viktigst; Lag en målrettet plan for hvordan neste generasjon skal få den nødvendige kompetanse og erfaring for å kunne ta en ønsket rolle. Store verdier kan gå tapt hvis neste generasjon hverken er godt nok informert eller er tilstrekkelig forberedt på sine nye roller.

Les våre beste tips til et vellykket generasjonsskifte!


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss