Skape

Tid

Har du tilrettelagt livet slik at du bruker tiden på det som er viktigst?

Livet er nå

Penger kan ikke kjøpe lykke sier vi. Men mer penger gir deg flere alternativer og flere muligheter. Å ta vare på disse på rett måte kan absolutt gi deg en bedre hverdag. Så kanskje det er bedre å si:

Om mer penger ikke gjør deg mer lykkelig så er det fordi du ennå ikke har planlagt hvordan du best kan utnytte dem.

U-Indeks

Vitenskapelige rapporter viser at de aktivitetene vi bruker tid på ikke forbedres av at vi får mer penger. Snarere tvertom. Faktum er at personer som har mer penger oppgir at de bruker en større del av sin tid på aktiviteter som bidrar til stress og uro enn på aktiviteter som oppleves som positive.

En gruppe forskere, deriblant nobelprisvinner Daniel Kahneman, har skapt en indeks som heter U-indeks. U står for andelen av en persons tid som brukes på aktiviteter som oppleves som ubehagelige (U=Unpleasant). Vanlige aktiviteter som oppleves som ubehagelige er f.eks å pende, handle, husarbeid og jobb. Dette er selvsagt subjektivt, men enkelt sagt kan man si at hverdagen ofte spiser opp de viktige tingene.

Forbedre ditt personlige U-indeks

En veldig undervurdert aktivitet som ikke tar så lang tid å gjøre er å se på hvordan du kan bruke penger til å forbedre ditt personlige U-indeks. Et enkelt grunnprinsipp for de som ønsker å bruke tiden sin bedre er å gå fra økonomiske beslutninger til tidsbeslutninger. Gjør man det tenker man seg kanskje om en gang til før man kjører en time for å handle en vare som er litt billigere. Å kjøpe seg tid er ikke det enkleste. Et sted å starte er å lage en liste over alt man bruker tiden sin på i dag og vurdere hvilke områder man misliker og tenke på hvordan du kan minimere dem. Under er en forenklet illustrasjon fra rapporten «The currency of life»:

U-indeks

Hvilke aktiviteter tar opp mest av din tid? Hvilke aktiviteter oppleves som ubehagelige og hvilke oppleves som positive og givende? Hvordan kunne du utnyttet penger for å få mer ut av din tid? Mange av våre kunder velger for eksempel å sette bort administrasjon og andre aktiviteter til andre, for å få bedre tid til det de opplever som viktig og givende.

Fire tips og erfaringer vi har gjort oss i diskusjon med våre kunder:

1. Lag ditt eget balanse- og resulatoppsett

I dag og i fremtiden. Mange har tilpasset sin livsstil i en periode man har hatt mindre penger. Det fungerer utmerket for de fleste, men for de som opplever at de ikke har det bedre i dag kan det være verdt å tenke: skulle vi gjort noe annerledes om vi visste at vi hadde råd til det?


2. Kjøp tid

Tenk oftere på økonomiske beslutninger som tidsbeslutninger. Det er ikke lett, men sannsynligheten for at du bruker tiden din bedre øker, om du ser på tid som en valuta.


3. Maksimer gleden av en investering eller gave

Mange ser for seg at de skal gi penger til personer som står en nær eller veldedighet når man dør. For den som har en veldig trygg økonomi i dag, så er det verdt å vurdere å gjøre dette tidligere. Så får man selv og andre glede av det allerede i dag.


4. Fokuser verdiskapingen din

Fokuser verdiskapingen din på de områdene der du har mest påvirkning, kunnskap og interesse. Det gir best effekt av din tid.

Slik kan vi hjelpe deg:

  • Gi deg oversikt over din økonomi
  • Legge rett andel på livsstil, finansiell kapital og gründerkapital
  • Ta hånd om administrative områder som regnskap, skatt og rapportering
  • Ta hånd om forvaltningen
  • Gi råd om gaver, generasjonsskifte og sosialt entreprenørskap

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss