Vi benytter TeamViewer til våre fjernstyringsøkter.

Du må laste ned TeamViewer på maskinen eller telefonen din for at vi skal kunne se skjermen din. Når du starter applikasjonen får du en kode du oppgir til oss når vi skal hjelpe deg.

Har du allerede en egen TeamViewer installert kan vi forsøke å koble oss til ved hjelp av denne. Om det ikke går, vil vi be deg om å avslutte din egen og starte vår TeamViewer QuickSupport fra en av lenkene under.

For Windows, Mac OS eller Linux:

For mobile enheter: