Bærekraft

Ønsker du å bidra til en bedre fremtid?

Start din grønne reise med å kartlegge hvor du står i dag. Våre verktøy gir deg oversikt og våre eksperter hjelper deg på veien videre.

For å få oversikt over ditt avtrykk må du se hele bildet

Livsstil

Skandinavere har høy levestandard målt mot resten av verden. Det betyr at vår livsførsel setter et større fotavtrykk på kloden enn mange andre. Vil du se hvordan ditt levesett påvirker kloden?

Investeringer

Alle investeringer påvirker planeten. Selskaper man investerer i genererer avkastning, men også et negativt avtrykk gjennom f.eks. utslipp

Virksomhet

Som bedriftseier har du stor påvirkningskraft over hvilket fotavtrykk din bedrift har. Våre eksperter kan veilede deg mot null-utslipp.

Formues nordiske senter for bærekraft og eierskap består av eksperter på holistisk rådgivning.

 

Philip Mitchell bærekraftsansvarlig Formue

Philip Mitchell

Philip Mitchell er senior bærekraftsrådgiver i Formue. Philip var tidligere bærekraftskonsulent i Carbon Intelligence. Han har 25 års erfaring fra bank- og finans, blant annet som aksjeforvalter i første AP-fondet, og administrerende direktør i Bankers Without Boundaries. Philip bidrar til å styre Formues bærekraftstrategi, samt rådgir kunder rundt bærekraft i investeringsporteføljene og i selskaper de eier.

Fridtjof Wergeland bærekraftsrådgiver Formue

Fridtjof Wergeland

Fridtjof Wergeland er bærerkraftsrådgiver i Formue. Han hjelper kunder som eier bedrifter med oppstart og utvikling av bærekraftsarbeidet. Det kan være alt fra å imøtekomme rapporteringskrav til hvordan de kan bruke bærekraft som en konkurransefordel. Han har fem års erfaring som bærekraftskonsulent fra PwC.

Helena von der Senior Family Advisor Formue

Helena von der Esch

Helena von der Esch er Formues fremste ekspert på eierskap i familiebedrifter. Helena har lang erfaring med rådgivning rundt generasjonsskifter og eierstrukturer. Hun har siden 2017 vært medlem av Global Education Network, Gen ved Family Firm Institute i Boston. Tidligere direktør i Family Business Network Sverige og rådgiver i Grant Thornton Sverige. Helena er en etterspurt foreleser og samarbeider med forskere på familiebedrifter internasjonalt.

Dette hjelper vi eierne med

Måle dagens avtrykk

Skape engasjement internt og eksternt

Lage en nullutslipps strategi for din virksomhet.

Benchmarking

Prioritering av FNs bærekraftsmål

Løpende regulatoriske oppdateringer

Slik jobber vi med bærekraft i investeringsporteføljene

Alle investeringer påvirker omgivelsene. Det gjelder enten man investerer direkte i selskaper, via indeksfond eller velger aktiv forvaltning. Vår hovedtilnærming er transisjon, det vil si at vi gjennom våre investeringer påvirker selskaper til å gjennomføre endringer fremfor å ekskludere.

Les mer her
formue

Se hvilken miljøkostnad dine investeringer har

Med vårt verktøy kan du beregne hva dine investeringer koster miljøet (målt i dollar).

  • Hvilken miljøkostnad har avkastningen fra mine investeringer?
  • Hvordan påvirker mine investeringers FNs bærekraftsmål?
  • Innen hvilke områder kan jeg gjøre størst forskjell?
Her ser du dine tall
formue
Formueappen

Ha kontroll på din fremdrift

I vår prisbelønte rapporteringsløsning kan du se dine investeringers klimaavtrykk og følge utviklingen.

Se mer av innholdet i appen
formue

Våre samarbeidspartnere

Hvordan vi jobber med Skift

For å nå klimamålene må næringslivet samarbeide og utveksle erfaringer. Formue ble derfor medlem av Skift i januar 2020. Skift er et nettverk for klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030. Sammen skal medlemmene vise vei til hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

Hvordan vi jobber med Terravera

Terravera er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller, og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og bedre kunne prioritere ressurser.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Se opplysninger

Kontakt oss