Personvern og GDPR

 

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Dette omfatter fysisk og elektronisk dokumentasjon, samt telefonopptak.

Formuesforvaltning AS innhenter og behandler personopplysninger fra Kunden for å gjennomføre egnethetsvurdering i henhold til verdipapirhandelloven og for å kunne yte investeringsrådgivning.

Helhetlig investeringsrådgiving forutsetter at det innhentes blant annet informasjon om Kundens finansielle plasseringer, økonomisk situasjon, personlige forhold, investeringsmål og risikovillighet.

Opplysninger som innhentes vil sammenfattes i Kundens personlige Formuesplan som vil være tilgjengelig på Kundens personlige side minformue.no.

Hvordan vi bruker personvernopplysninger

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, et av våre arrangement eller bestiller magasinet Formue, legger vi deg inn som abonnent i våre epost-lister. Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunn av siste epost du har mottatt, eller gi oss beskjed på kommunikasjon@formue.no. Vi fjerner deg da umiddelbart fra alle epost-lister.

All løpende kommunikasjon med kunder, både e-post, møtereferater og øvrige notater vil lagres. Denne lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirhandelloven og sikrer at eventuelle endinger i Kundenssituasjon eller beslutte tiltak er dokumenterte.

Behandling av personvernopplysninger

Formuesforvaltning mottar leveranser fra selskaper innen samme gruppe. Behandling av personopplysninger kan utføres i morselskapet Formuesforvaltning AS eller tilknyttede datterselskaper (oversikt tilgjengelig her).

Formuesforvaltning anvender eksterne IT- leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas primært innen EØS-området, men ved behov kan også være utenfor. Dersom behandling og lagring av personopplysninger foretas utenfor EØS-området skal dette reguleres i henhold til samme krav som stilles til norsk personvernlovgivning.

Formuesforvaltning oppfyller meldeplikten til Datatilsynet for oppbevaring av informasjon som gjelder Kunden.

Formuesforvaltning kan som et ledd i å forbedre tjenesteleveransene anvende personopplysninger til analyseformål.

Taushetsplikt

Ansatte og tillitsvalgte i Formuesforvaltning plikter å bevare taushet om den informasjon disse mottar i forbindelse med kundeforholdet. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Cookies

Cookies

Ved å benytte våre nettsider gjennom å hente informasjon eller benytte deg av våre tjenester, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Dersom du ønsker mer innsikt og mulighet til å endre hva som kartlegges av dine bevegelser på nettet, anbefaler vi nettleserinnstikket Ghostery.

På Formue.no bruker vi følgende cookies:

WordPress

En cookie settes av publiseringsløsningen WordPress for å styre hvordan innhold vises og ivareta forskjellige data om inneværende brukersesjon.

Google Analytics

For å gi oss informasjon og statistikk om hvordan nettstedet brukes, settes en cookie via Google Analytics.

Google Tag Manager

For å hjelpe oss distribuere forskjellige kodesnutter på nettstedet, bl.a. overnevnte Google Analytics, tar vi i bruk Google Tag Manager, som setter en cookie for å ivareta informasjon om inneværende sesjon.

Disqus

Hvis du er innom bloggen vår og leser et blogginnlegg, vil det settes en cookie fra kommentarverktøyet Disqus. Du kan lese mer om hvordan de håndterer data på deres nettside om personvern.

Pardot

Pardot-cookien brukes til å registrere informasjon om bruken av nettsiden på samme måte som Google Analytics. Dersom du registrerer deg på våre nettsider vil vi med hjelp fra Pardot-cookien kunne lettere tilby deg relevant informasjon ved senere besøk.

Telefonopptak

Vi gjør oppmerksom på at Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS tar lydopptak av alle telefonsamtaler med formuesforvaltere (inkl. mobiltelefon) som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum tre år.

Samtaler kan gjennomgås i kontrolløyemed av Compliance & Risk avdeling i Formuesforvaltning eller den Formuesforvaltning utpeker til å ivareta denne funksjonen. Formuesforvaltning kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

Mer informasjon om telefonopptak finner du her.

Samtykke

For å sikre god kvalitet av kundedata og etterleve krav i lover kan Formuesforvaltning komplettere innhentede opplysninger fra Kunden med informasjon fra private eller offentlige registre.

Rett til innsyn i opplysninger

Kunden vil ha tilgang til opplysninger registrert om kundeforholdet gjennom minformue.no og har rett til å foreta rettelse av eventuelle feil. Dette gjøres ved å ta kontakt med Kundens formuesforvalter.

Kunden har rett til kostnadsfritt å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles av Formuesforvaltning og øvrige selskaper i samme konsern. Henvendelsen skal rettes til personvern@formue.no.

Sletting av data

Formuesforvaltning oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer. Ved avslutning av avtaleforholdet oppbevares opplysningene i ti år etter at siste produkt rådgitt av Formuesforvaltning er avhendet. Etter dette vil personopplysningene slettes eller anonymiseres.

Personvernombud

Formuesforvaltning har et personvernombud for å sikre at personopplysninger håndteres i henhold til lovkrav og interne retningslinjer. Personvernombudet kan kontaktes ved å sende e-post til personvern@formue.no. Eventuelle klager knyttet til håndtering av personopplysninger skal rettes til personvernombudet. Det er også anledning til å sende klage til Datatilsynet.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikt overfor myndigheter og andre

Kunden er kjent med at Formuesforvaltning kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan sikre at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

Formuesforvaltning innberetter til skattemyndighetene informasjon om beholdninger og enkelte transaksjoner på klientkonti og forvalterregistreringskonti. Dette gjøres for å sikre korrekt skattebehandling for Formuesforvaltnings kunder, samt for å møte opplysningsplikten i ligningsloven § 6-17 nr. 3.