Personvern, cookies og GDPR

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Dette omfatter fysisk og elektronisk dokumentasjon, samt telefonopptak.

Virksomhetens fulle navn og kontaktinformasjon:

Formue AS
E-post: kommunikasjon@formue.no
Tlf: (+47) 24 12 44 00
Postadresse: Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 13.12.2022.

Fra deg i forbindelse med påmeldinger og bestillinger

Vi mottar kontaktopplysninger fra deg når du melder deg på vårt nyhetsbrev, et av våre arrangementer eller bestiller Formue magasin.

Fra deg i forbindelse med rådgivning, tjenesteleveranser og kommunikasjon

Formue AS, Formue Norge AS, Formue Pensjonsrådgivning AS, Formue Accounting AS og Formue Advokater AS, heretter betegnet som, Formue, innhenter og behandler personopplysninger fra deg for å gjennomføre egnethetsvurdering i henhold til verdipapirhandelloven, og for å kunne yte investeringsrådgivning samt øvrige tjenester.

Helhetlig investeringsrådgiving forutsetter at det innhentes blant annet informasjon om dine finansielle plasseringer, personlige forhold, investeringsmål, din økonomisk situasjon og risikovillighet.

All løpende kommunikasjon med deg, både e-post, møtereferater og øvrige notater vil lagres. Denne lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirregelverket, og sikrer at eventuelle endinger i din situasjon eller besluttede tiltak er dokumenterte.

Du har mulighet til å gi beskjed dersom det er informasjon i møtereferater som du ikke ønsker at lagres.

Opplysninger som innhentes vil sammenfattes i din personlige Formuesplan som vil være tilgjengelig på din personlige side minformue.no.

Fra deg i forbindelse med bruk av Formueappen

Vi mottar personopplysninger fra deg når du bruker Formueappen. Appen er tilgjengelig for nedlasting for allmenheten og vil vises i demoversjon for brukere som ikke har et kundeforhold med Formue.

For å ta i bruk Formueappen må du tillate tilgang til noen av funksjonalitetene og informasjon på din telefon. Nedenfor ser du hvilke tillatelser som er nødvendige for å bruke appen:

  • Nettverksforbindelser – benyttes for å sjekke om enheten er tilkoblet internett
  • Tilgang til lagringsenhet – for å laste ned PDF dokumenter

Følgende tillatelser kan gis (og tilbakekalles) ved bruk av appen:

  • Face ID (ansiktsgjenkjenning) – benyttes for innlogging
  • Touch ID (fingeravtrykk) – benyttes for innlogging
  • Varslinger – benyttes for å motta pushnotifikasjoner

Formue innhenter informasjon om bruk av appen for å sikre god funksjonalitet og driftssikkerhet. Det innhentes informasjon om operativsystem, telefonmodell og dine aktiviteter i Formueappen.

Fra deg i forbindelse med bruk av kundenett

Vi mottar personopplysninger fra deg når du bruker kundenettet (minformue.no). Opplysningene innhentes for å gjennomføre aktiv feilsøking med brukere av eventuelle feil ved innlogging eller mangler i funksjonalitet. Opplysningene innhentes videre for å videreutvikle funksjonalitet av kundenettet og tilpasse innholdet til individuelle preferanser.

Vi innhenter informasjon om operativsystem, nettleser, IP-adresse, besøkte sider og tidspunkt for pålogging.

Via cookies

Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Gitt at man har gitt samtykke til det vil informasjonen samlet inn av cookies på hjemmesiden vår lagres opp mot kundekortet. Dette gjøres for å kunne tilby deg relevant og tilpasset informasjon.

Fra andre kilder

For å sikre god kvalitet av kundedata og etterleve krav i lover kan Formue komplettere innhentede opplysninger fra deg med informasjon fra private eller offentlige registre.

Investeringsrådgivning

Vi bruker personopplysninger for å kunne yte investeringsrådgivning, samt å gjennomføre egnethetsvurdering forut for dette.  Dette er lovpålagt gjennom verdipapirhandelloven.

Kundeadministrasjon

Vi behandler personopplysninger til kundeadministrasjon for å oppfylle vår avtale med deg. Dette innebærer å sende fakturaer, gjennomføre betalingstransaksjoner, svare på henvendelser og å administrere ditt kundeforhold.

Analyse

Formue kan som et ledd i å forbedre tjenesteleveransene anvende personopplysninger til analyseformål. Slik behandling er begrunnet i vår legitime interesse i å gi deg gode tjenester.

Kundeoppfølging og markedsføring

Vi behandler personopplysninger til kundeoppfølging og markedsføring, samt å dele innsikt i aktuelle temaer når vi mener vi har noe som er nyttig for mottakeren. Dette er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby relevante tilbud til våre kunder.

Når du melder deg på et av våre nyhetsbrev, et av våre arrangementer, bestiller magasinet Formue eller tar i bruk Formueappen legger vi deg inn som abonnent i våre kontaktlister.

Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunnen av siste e-post eller SMS du har mottatt, eller gi oss beskjed på kommunikasjon@formue.no. Vi fjerner deg da umiddelbart fra ønskede kontaktlister.

Utover å markedsføre til epostadressen eller telefonnummeret som brukeren har registrert hos oss, er det av interesse for Formue å kunne tilby relevante tilbud til våre brukere på sosiale medier. Vi benytter oss derfor av en segmenteringstjeneste som gjør det mulig å nå brukernes profiler på sosiale medier som Meta, Linkedin og Google. Vi vil kun benytte kontakt- og demografiinformasjon og ingen sensitive opplysninger vil bli brukt for dette formålet. Informasjonen segmenteringstjenesten tar utgangspunkt i blir pseudoanonymisert innen den blir delt med en tredjepart. Dette innebærer at informasjonen blir anonymisert og ingen personopplysninger om våre brukere blir synlige for tredjepart.

IT-administrasjon

Formue anvender eksterne IT-leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas primært innen EØS-området, men ved behov kan det også være utenfor. Dersom behandling og lagring av personopplysninger foretas utenfor EØS-området skal dette reguleres i henhold til samme krav som stilles til norsk personvernlovgivning. IT-administrasjon er begrunnet i vår legitime interesse i å vedlikeholde våre informasjonssystemer, samt for å levere våre tjenester til deg.

Formue mottar leveranser fra selskaper innad i konsernet. Behandling av personopplysninger kan utføres i morselskapet Formue AS eller tilknyttede datterselskaper (oversikt tilgjengelig her).

Alle personer som er en del av en Formuesplan vil ha fullt innsyn i de detaljene som planen består av: mål, formuesdetaljer, investeringspreferanser, strategi, ekspertråd, portefølje og tilknyttede dokumenter.

Ansatte og tillitsvalgte i Formue plikter å bevare taushet om den informasjon disse mottar i forbindelse med kundeforholdet eller etablering av et slikt forhold.

Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Vi gjør oppmerksom på at Formue tar lydopptak av alle samtaler med formuesforvaltere, som inkluderer mobiltelefon og lydloggen fra Teams-møter. Selskapet lagrer også SMS-kommunikasjon med formuesforvaltere. Dette gjennomføres som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene og SMS vil bli lagret i minimum fem år.

Samtaler kan gjennomgås i kontrolløyemed av Compliance & Risk-avdelingen i Formue eller den Formue utpeker til å ivareta denne funksjonen. Formue kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

Som kunde eller potensiell kunde hos Formue vil vi ha behov for å sende deg noe informasjon. Annen informasjon fra oss er valgfri om du ønsker å motta eller ikke. Dette er for eksempel nyhetsbrev, informasjon fra kunstavdelingen eller annet som ikke er nødvendig for å ivareta vårt oppdrag.

Ved å ta i bruk Formueappen, kundenett eller ved å bli kunde hos oss vil du motta nyhetsbrevet vårt. Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunnen av siste epost eller SMS du har mottatt, eller gi oss beskjed på kommunikasjon@formue.no. Vi fjerner deg da umiddelbart fra kontaktlisten.

Formue oppbevarer personopplysninger om kunder så lenge kundeforholdet varer.

Ved avslutning av avtaleforholdet oppbevares opplysninger om rådgivning, transaksjonsinformasjon og avtaledokumenter i ti år etter at siste produkt rådgitt av Formue er avhendet. Etter dette vil personopplysningene slettes eller anonymiseres.

Annen kundeinformasjon slettes to år etter at kundeforholdet er opphørt.

Markedsføringsinformasjon, inkludert eventuelle kundeprofiler, slettes så snart som mulig etter at kundeforholdet er opphørt og senest innen tre måneder.

I kundeetablering innhenter vi personopplysninger både fra de potensielle kundene og andre. Skulle prosessen ende med at man ikke blir kunde slettes denne informasjonen fortløpende.

Vi lagrer bruk av Formueappen og kundenett også for de som ikke er kunder. Vi beholder disse dataene så lenge appen er i bruk. Inaktive brukere som ikke har andre prosesser eller kundeforhold med oss slettes fortløpende.