Årsmeldinger

Her finner du Formues årsmeldinger fra 2017-2021 på norsk og engelsk

«Implementering av teknologi har stor påvirkning på samfunnet, og skaper effekter og endringer i hvordan ting er organisert og fungerer. Vi har vært godt forberedt på utviklingen, og etablerte vår hybride strategi allerede i 2016. Dette innebærer at vi løpende tar i bruk ny teknologi i vår personlige rådgivning for å skape den beste opplevelsen for våre kunder.»

Administrerende direktør Øystein Bø oppsummerer 2021

Les årsmeldingen for 2021

image

Høydepunkter 2021

Utvikling i kapitalen
Initiativ innenfor bærekraft
Bedre kundeopplevelse

100,1

mrd. i forvaltningskapital pr. 01.01.2021

+12,3

mrd. i kundeavkastning

+14,0

mrd. i ny kapital fra eksisterende og nye kunder

126,4

mrd. i forvaltningskapital pr. 31.12.2021

Les årsmeldingen for 2021
formue

Ny ekspertgruppe for bærekraftig eierskap
Vi etablerte et nytt ekspertmiljø som en rådgivningsressurs for våre kunder.

Rådgivningssamarbeid med GIST
Gjennom et samarbeid med data-og analyseselskapet GIST, som bruker kunstig intelligens for vurdering og analyse av bærekraft, vil datagrunnlaget for rådgivning til kundene bli kraftig forbedret fremover.

Dypere integrering av bærekraft i viktige prosesser
I 2021 startet vi arbeidet med å integrere bærekraft dypere både i rådgivnings- og investeringsprosessene. Første halvår 2022 vil vi se konkrete resultater av dette arbeidet.

Økt fokus på påvirkning
Vi møtte flere organisasjoner, regulerende myndigheter og forvaltere for å videreutvikle vårt arbeid innenfor bærekraft. Vi vil ha økt oppmerksomhet på transisjonsinvesteringer, støttet av data for negative virkninger.

Les årsmeldingen for 2021

icon

«Budskapene skal alltid være forståelige og interessante for folk flest»

icon

«Vårt rammeverk hjelper kundene med å få ut potensialet som ligger i formuene»

icon

«Et større og mer slagkraftig miljø for familier med store formuer og stiftelser»

icon

«Ny og bedre løsning for hvordan vi tar inn nye kunder i selskapet»

Les årsmeldingen for 2021

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss