Årsmeldinger

Et rikere liv er mer enn god avkastning på kapitalen. Livet blir også rikere om du føler deg trygg, om du frigjør tid eller øker din kunnskap og innsikt. Her oppsummerer vi hvordan vi, gjennom langsiktig og fullstendig uavhengig rådgivning, har bidratt til å bevare og utvikle våre kunders formuer – og til et rikere liv – i årene som har gått.

Et lærerikt år

2020 ble et svært uvanlig, men også et lærerikt år. Nedstengninger og sosial distansering rammet verden hardt. Samtidig akselererte utviklingen og bruken av nye, innovative løsninger. Etter en av de dypeste nedturene markedet noensinne har opplevd, snudde stemningen raskt til nye toppnoteringer. Ved å utnytte markedets svingninger til kundenes fordel endte en gjennomsnittsportefølje i Formuesforvaltning opp rundt ti prosent.

Årsmelding 2020

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.